Külhoni Program

KÜLHONI PROGRAM

A HÖOK Külhoni Programjának célja, hogy a határon túli magyar hallgatói szervezetek közös képzését ellássa, érdekeit képviselje. Továbbá magyarországi tagönkormányzatait pedig arra motiválja, hogy minél több külhoni hallgatói szervezettel alakítsanak ki kapcsolatot.

Ennek mentén a HÖOK azért hozta létre Külhoni Program oldalát, hogy bemutathassa ezen tevékenységeket az érdeklődök számára is.

Jelenleg a Kárpát-medencében 17 partnerrel dolgozunk, melyek közül 6 szervezet már teljes jogú tagja a HÖOK-nak. Bízunk abban, hogy a közös munkánknak köszönhetően egyre több magyar hallgatói szervezet fog csatlakozni Külhoni Programunkhoz, ezáltal minél több magyar hallgató lehet határon túl egy jó közösség aktív tagja.

Menyhárt Barbara
programvezető

Mentorprogram

A programba jelentkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat egy személyes, azonos területén tanuló felsőbb éves segítő (mentor) támogatja az első két szemeszterben.

A mentor segíti eligazodni mentoráltját a tanulmányi és adminisztrációs kérdésekben, valamint tájékoztatást nyújt az aktuális pályázatokról, lehetőségekről és ösztöndíjakról. A program célja, hogy segítséget nyújtson a beilleszkedéshez és felkészítsen arra az egyetemi életre, melyben a hallgatók egyenlő eséllyel járhatják végig a diplomáig vezető utat

Boronkay Takáts Réka
programvezető

Tehetségmentor Program

A hazai tehetségek egy része már a középiskolát követő továbbtanulás, pályaválasztás során elvész, ezért fontosnak tartottuk egy olyan kortárssegítő hálózat kiépítését, mely segít elérni és a felsőoktatásba történt bekerülést követően felkarolni a középiskolai tehetségeket. A program a jelenleg is jól működő gyakorlatok összefogásával (pl. Tehetségútlevél Program) járul hozzá a felsőoktatás eléréséhez. A Tehetségmentor Program centrumában azok a tehetséges hallgatók állnak, akiket már a középiskolában felfedeznek, és akiket a jövőben a Programnak köszönhetően az oktatók és a kutatók mellett kortárs mentorok is segítenek a felsőoktatásba történő beilleszkedésben és tehetségük kibontakoztatásában. Célunk, hogy végig kísérjük ezeket a fiatalokat a középiskolától egészen a doktori képzésig.

Jancsó András
programvezető

Sportprogram

A program célja, hogy sportprogramokkal támogassuk azokat az események, amelyek közösségépítő programjaik és az egyetemi mindennapok megismertetése mellett fontosnak tartják az egészséges életmód, valamint az aktív és rendszeres mozgás népszerűsítését is programjaikban.

A következőkben a Sportprogram keretében megvalósulásra kerüla Budapesti Egyetemi Sportnap, valamint az EFOTT fesztivál Sportszigete számtalan sportlehetőség közül például fakultatív testnevelőlórákkal, strandsportokkal, vizifocival és sárkányhajózással.

Kiss Viktor
programvezető

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat

A Stipendium Hungaricum mentorainak feladata, hogy a vállalt egy tanév alatt a megérkezéstől kezdve folyamatosan kapcsolatot tartson a mentoráltjával, tájékoztassa az intézményben zajló aktuális ösztöndíjakról, pályázatokról, valamint segíti őt, a hallgatói életben.

Kaizinger Tamás Töhötöm
programvezető

Hallgatók Ügyvédje

A Hallgatók ügyvédje egy olyan szolgáltatása a HÖOK-nak, ahol a hallgatók különböző jogi kérdésekben ingyenesen kérhetnek segítséget képzett jogászoktól, amik a tanulmányaik során merülnek fel.

Ingyenes jogsegély: hallgatokugyvedje@hook.hu

Gaál Márton
hallgatók ügyvédje