Sikeresen zárult a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság nemzetközi akkreditációja

Az európai felsőoktatási akkreditációs szervezetek szakmai szövetsége, az ENQA (Európai Felsőoktatási Akkreditációs Szervezetek Szakmai Szövetsége) akkreditációs eljárására 2018 januárja és szeptembere között került sor.

Az ENQA elnöke levélben értesítette a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) elnökét, Csépe Valéria professzort az ENQA elnöksége által 2018. szeptember 13-án hozott döntésről. Ennek értelmében a MAB további öt évre rendelkezik teljes jogú tagsággal. Az ENQA elnökségének a MAB teljes körű megfelelésére, beleértve a függetlenség teljesülését is, vonatkozó döntése és ajánlásai segítik és erősítik a MAB 2017-ben megkezdett megújulási folyamatának folytatását, s testületének, bizottságainak és titkárságának további szakmai munkáját.

A helyszíni látogatást is magában foglaló értékelés kiterjedt a MAB szakmai gyakorlatára, eljárásaira és erőforrásaira. Ennek nyomán az ENQA megállapította, hogy a MAB tevékenysége összhangban van a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeivel és irányelveivel (ESG 2015), és ezzel teljesülnek az ENQA tagság feltételei.

A MAB 2002 óta tagja az ENQA-nak. Ez a tagság lehetővé teszi, hogy minőségbiztosítási tevékenysége az európai felsőoktatási térség országaiban elismerhető legyen. A meghosszabbított tagság bejelentésére az ENQA soron következő közgyűlésén (Asztana, 2018. október 18.) kerül sor.

A MAB 20 tagú testületének elnöke Csépe Valéria, a tudományos akadémia korábbi főtitkára. A hallgatókat Vámosi Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyettese, a Semmelweis Egyetem hallgatója képviseli. Vámosi Péter az új MAB június eleji alakuló ülésén hangsúlyozta, hallgatói szempontból is kiemelt jelentőségű a MAB tevékenysége, hiszen a HÖOK egyik legfontosabb célja, hogy minden hallgató minőségi képzést kapjon. Ennek fontos aspektusa az egyetemek és főiskolák működése, az ott tanító egyetemi tanári kar felkészültsége, valamint az egyes képzések tanterveinek tartalma is. Mindezek minőségének biztosításához és a MAB tevékenységének fejlesztéséhez kérte az ágazati irányítás támogatását, valamint a többi bizottsági tag partnerségét a következő MAB-ciklusra.

hook.huMTI