Publikációs felhívás a HÖOK tükör emlékkötethez

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, HÖOK Tükör néven emlékkötetet ad ki, melynek témáját az Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség megalapításának 30. évfordulójához kapcsolódóan a hallgatói mozgalom történetének szenteli.

A kötetbe graduális és posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók tanulmányait várjuk az alábbi témakörökben:

  • A hallgatói mozgalom 30-éves története
  • Hallgatói mozgalmak szerepe a felsőoktatásban
  • Érdekképviseleti modellek Magyarországon és Európában
  • Hallgatói érdekérvényesítés: tüntetések, petíciók, tárgyalások
  • Diákjólét és szociálpolitika
  • A felsőoktatási modellek demográfiai hatásai
  • Diákmozgalmak a rendszerváltás előtt

A pályázatok elbírálása során figyelembe vesszük, hogy a tanulmányok a fenti témák eddig nem vagy kevéssé vizsgált vonatkozásait dolgozzák fel. Emellett helyi esettanulmányok, egyes intézményeket vagy társadalmi csoportokat bemutató munkák és összehasonlító vizsgálatok beérkezését is díjazzuk. Szívesen fogadjuk a politikatörténeti, eszmetörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti szemléletű írásokat is, amennyiben azok témájukat tekintve a kötet profiljába illeszkedő, releváns kérdésfeltevésre választ kereső, új kutatási eredményeket tartalmazó módon tárgyalják.

A szerkesztőség a pályázó max. 2000 leütéses absztraktja alapján dönt, hogy az írás illeszkedik-e a tervezett tematikus kötetbe.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2019. 02. 24.
A tanulmányok ideális terjedelme: 15.000–20.000 leütés
A formai követelmények az alábbi linken.

A tanulmányok megjelentetéséről a kötet szerkesztőbizottsága szakmai lektorálás segítségével dönt.

Az absztraktokat és a kéziratokat a szerkesztoseg@hook.hu címre várjuk.