21 pont a XXI. századi bölcsészképzésért

Ezúttal a bölcsészképzés került a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának látóterébe. A bölcsészképzés fejlesztését szolgáló 21 pontból álló javaslatcsomagot már el is küldték a kormány számára.

 1. XXI. századi informatikai infrastruktúra nélkül nincs korszerű oktatás.
  Biztosítsák a modern felsőoktatás feltételeit a bölcsészettudományi képzéseken is!
 2. Egy leendő bölcsész 18 éves korában közel 80 alapszakos specializáció, és szakirány közül választhat.
  A kontaktóra számok újragondolásával lehetőség lenne az önálló, egyéni munkavégzés reális kreditértékelésére. A hallgatóknak legyen lehetőségük egy széleskörű alapműveltség megszerzésére egy átláthatóbb BA képzési struktúrában!
 3. A bölcsészképzések jelentősen alulfinanszírozottak.
  Vonjanak be a képzésekbe olyan piaci szereplőket, melyek egyben szakmai gyakorlati lehetőségeket is biztosítanak!
 4. Nincs elég iskolapszichológus Magyarországon.
  Terjesszék ki az iskolapszichológus-képzést, gondolják újra a pszichológusok elé állított idegennyelvi elvárásokat, és képzésük legyen gyakorlat-orientáltabb!
 5. Kiszámíthatatlanok a nyelvi képzések alapvizsgáinak elvárásai.
  Egységesítsék az elvárásokat a nyelvszakok alapvizsgái esetén!

 

"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elkötelezett a humántudományok támogatása mellett." – kezdődik a dokumentum bevezetője. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a HÖOK Bölcsészhallgatók Szövetsége alig fél év alatt, a második átfogó javaslatcsomagot készítette el és nyújtotta át a szaktárcának.

A szervezet részletesen foglalkozott az anyagban a bölcsészképzés finanszírozási problémájával, a képzési terület digitalizációs elmaradottságával, valamint a pszichológia- és a nyelvszakokat érintő különös problémákkal.

 

A teljes javaslatcsomag megtekinthető itt: