A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) Közgyűlése Hegedűs Zoltánt választotta elnökének

Hegedűs Zoltán 2016. januárja óta elnökségi tag a NIT-ben, és egyben a HÖOK korábbi ifjúságügyért- és tehetséggondozásért felelős elnöki megbízottja, a nagy sikerű Tehetségmentor Program vezetője


Programjának fontosabb pontja

- A szervezet feladata a tagszervezetek képviselete, az ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd megteremtése, az ifjúsággal kapcsolatos ügyek aggregálása és kommunikációja.
- Az ifjúsági szektor fejlesztése, a döntéshozókkal történi folyamatos párbeszéd megteremtése, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítése, támogatása.
- A tagszervezetek segítségével a fiatalok elérése, problémáinak feltárása és közvetítése a döntéshozók felé.

 

Szolgáltatások, amiket a NIT nyújtani kíván

 - NIT szabadegyetem

- szakmai rendezvények és előadások

- képzések a tagok számára és igényeik szerint

- tudástranszfer

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely elsősorban Magyarország ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani úgy, hogy szorosan együtt kíván működni a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel.

Az Egyesület demokratikus alapokon szerveződő, független, nyitott transzparensen működő, a fiatalok érdekképviseletét és a leendő csatlakozók képviseletét ellátó szervezet.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar ifjúságot, illetve annak álláspontját. A szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok határon túli képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.

Forrás: nit.hu

 

Szakpolitikai ajánláscsomag kidolgozása

A projekt célja, hogy a NIT megvizsgálja az ifjúsági korosztály számára leginkább fontos kulcstémákat, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket, szabályozási, működési, finanszírozási és egyéb környezetet. Ezt követően ezekre vonatkozóan problématérképet kell készíteni, majd elindítani egy belső párbeszédet a tagok és szakértők bevonásával, amelynek nyomán előzetesen javaslatokat álljanak össze.

A megválasztott elnök kihangsúlyozta: a szervezet a jövőben sokkal markánsabb módon kell hogy szerepet vállaljon az ifjúsági korosztályt érintő társadalmi ügyekben is.