Az AI-t nem tiltani, hanem felhasználni kell a hatékony tanulásra

Rohamosan fejlődnek a mesterséges intelligencián alapuló eszközök, ezáltal fokozatosan erősödik a felsőoktatásra gyakorolt hatásuk is, ezért egyre fontosabb, hogy a mesterséges intelligencia felsőoktatásban betöltött szerepe definiálva legyen. A HÖOK meggyőződése, hogy ebben a legcélravezetőbb megközelítés, ha a mesterséges intelligenciára eszközként tekintünk, amelyet be lehet építeni az oktatási és tanulási folyamatokba.

Azonban, ahogy minden eszközre, úgy a mesterséges intelligenciára is igaz az, hogy a felhasználón múlik, hogy pozitív vagy negatív hatást fejt ki. Ezért a HÖOK szükségesnek tartja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló eszközök felsőoktatásban történő felhasználásának egyértelmű szabályai legyenek, amelyek támogató környezetet teremtenek az ilyen eszközök felelős felhasználásához. Az alábbiakban összegezzük azon javaslatainkat, amelyek meglátásunk szerint hozzájárulnának egy ilyen szabályzati környezet megalkotásához.

Ezek mentén a hallgatói képviselet az alábbi javaslatokat fogalmazza meg a mesterséges

intelligencia felsőoktatásban való használatát illetően:

  1. a szakdolgozatokra vonatkozóan legyenek egyértelműen tisztázva a mesterséges intelligencia segítségével készített részek hivatkozásának szabályai az inzézményi Tanulmányi- és vizsgaszabályzatokban; 

  2. valamennyi kötelező tantárgy első előadásán legyen bemutatva, hogy az adott tárgyra vonatkozóan melyek a mesterséges intelligencia használatának javasolt határai;

  3. az intézmények indítsanak bevező kurzust, melynek keretein belül megtanítják az adott tudományterület AI lehetőségeinek effektív és etikus használatát;

  4. a felsőoktatási intézmények valamennyi tevékenységük (oktatás, kutatás, ügyvitel, stb) kerüljék a mesterséges intelligencia tiltását;

  5. a felsőoktatási intézmények törekedjenek azon számonkérési formák előtérbe helyezésére, amelyek készségeket és a tudományterület megértését helyezik előnybe a lexikális tudással szemben;

  6. az ESG irányelveinek megfelelően legyenek a hallgatók számára egyértelműek a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó szabályok az intézményi Tanulmányi- és vizsgaszabályzatokban, amelyeket kizárólag felmenő rendszerben lehet módosítani;

  7. az alábbi intézményi szabályzatok kerüljenek felülvizsgálatra a mesterséges intelligencia használatát illetően: Térítési- és juttatási szabályzat, Tanulmányi- és vizsgaszabályzat, Oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata, Etikai és Fegyelmi szabályzat, Adatkezelési szabályzat;

  8. az Oktatói munka hallgatói véleményezése térjen ki a mesterséges intelligencia oktatásba való beépítésének hatékonyságára;

  9. a felsőoktatási intézmények biztosítsanak hozzáférést a képzés során használatos mesterséges intelligencia eszközökhöz;

  10. a felsőoktatási intézmény szervezzen továbbképzést az oktatók számára a mesterséges intelligencia oktatásban való felhasználását illetően.


Meggyőződésünk, hogy a mesterséges intelligencián alapuló eszközök használatának

teljeskörű tiltása kontraproduktív lenne, mivel a munkaerőpiacra is erőteljes hatást gyakorol a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért a munkáltatók oldaláról hamarosan elvárás lehet az ilyen eszközök ismerete. 

Javasoljuk ezért, hogy ha átfogó szabályozás születik ezen a területen, akkor az mindenképpen arra ösztönözze a felsőoktatási intézményeket, hogy az oktatási és tanulási folyamatok minél több fázisába építsék be a mesterséges intelligencián alapuló eszközök használatát. A mesterséges intelligencia képzések tartalmába való beépítése teremthet olyan helyzeteket, amelyekre egyes intézményi szabályzatok pillanatnyilag nem terjednek ki. 

Szorgalmazzuk ezért, hogy a felsőoktatási intézmények számára legyen kötelező frissíteni a releváns szabályzatokat, különös tekintettel a tanulmányi- és vizsgaszabályzatokra. Meglátásunk szerint a hallgatók átfogó és világos tájékoztatására irányuló kötelezettségeket prioritásként kell kezelni ezek megalkotásakor. Javasoljuk, hogy az oktatók legyenek kötelesek a kurzusaik követelményeinél egyértelműen közölni, hogy milyen módon lehet felhasználni a mesterséges intelligencián alapuló eszközöket, illetve hogy adott év további részében ne változtathassanak. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy egységes szabályozás vonatkozzon arra, hogy mely esetekben minősülhet plágiumnak a mesterséges intelligencia segítségével alkotott szöveg.

Az elmúlt évben rohamléptékű fejlődést figyelhettünk meg a mesterséges intelligencia fejlődésében, aminek hatása a felsőoktatásra is.