DOSz tisztújítás

Pénteken a Kaposvári Egyetemen rendezi a tisztújító Küldöttgyűlését a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Az elnöki tisztségre egy pályázat érkezett, amit Szabó Péter regnáló DOSz elnök nyújtott be.

Szabó Péter elnöki programjában kiemelte, hogy a szervezet legfontosabb feladata és célja a hatékony érdekképviselet megvalósítása. Országos ernyőszervezetként elsődleges feladat az intézményi doktorandusz önkormányzatok működésének támogatása, azonban a DOSz-hoz közvetlenül forduló doktoranduszoknak is segítséget kell nyújtani.

A szervezet egyik meghatározó kihívása az intézményi doktorandusz önkormányzatok támogatása, infrastrukturális és financiális biztonságának megteremtése. A DOSz ennek érdekében dolgozik a virtuális DÖK irodák létrehozásán, melyet a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban megvalósuló Digitális Jólét Program keretein belül kívánjuk megvalósítani.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének fontos feladata még a hazai és határon túli doktoranduszok életkörülményeinek javítása is. Stratégiai cél, hogy 2020-ra a Szövetség teljes mértékben megoldásokat nyújtson a doktoranduszokat érintő szociális, karrier és kulturális kérdésekben.

Az elnökjelölt célként fogalmazta meg továbbá a doktori fokozatot megszerzettek esetében, azok akik nem tudtak munkavégzéssel szolgálati időt szerezni a tanulmányaik idejét beszámítsák a szolgálati időbe. A DOSz vezetése küzdeni fog a fiatal oktatói, kutatói réteg bérrendezéséért is, annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények tudományos utánpótlása hosszú távon is biztosítható, illetve a fiatal kutatók életpályája kiszámítható és versenyképes legyen.

A jövő év egyik fő célkitűzése a Fiatal Szakértői Program elindítása, ami elsősorban, de nem kizárólagosan a fiatal kutatók számára biztosít majd lehetőséget arra, hogy kutatási és innovációs potenciáljukat szakértőként projekt jelleggel is kamatoztassák.

Mindezek mellett a komplex-vizsgák helyzetének áttekintése, javaslatok megfogalmazása, a doktoranduszok adókedvezményeinek és támogatásainak elősegítése, a doktori képzés minőségbiztosításának fejlesztése és a duális PhD képzés koncepciójának kidolgozása is szerepel programjában.

Forrás: Facebook, Doktoranduszok Országos Szövetsége