Egyetemista leszek

Kedves érdeklődő Felvételiző!

 

Alábbi cikkünkben összeszedtünk a leggyakoribb kérdéseket, amelyek a hallgatói élet kapcsán fel szoktak merülni. Legyen szó ösztöndíjakról, tudományról, kollégiumokról, sportról, rendezvényekről vagy akár a külföldi lehetőségekről, itt megtalálod. Sőt, arról is találhatsz hasznos infókat, ha külhoniként fogsz Magyarországon tanulni.

 

Ha szeretnéd jobban megismerni, hogy milyen lesz az egyetemista életed, látogass el a HÖOK pultjához az Educatio Kiállításon. Számtalan videóval és bemutató anyaggal várunk, továbbá minden kérdésedre szívesen válaszolunk.

Barátsággal,
a HÖOK elnöksége

= cikkünk folyamatosan frissül =

 

megélhetés hallgatóként

 

Milyen bevételekkel tudsz számolni hallgatóként?

Hallgatóként több lehetőséged is lesz bevételhez jutni szüleid támogatásán túl. Számtalan intézményi és országos ösztöndíj-lehetőségre tudsz majd pályázni, egyetemistaként már egészen menő diákmunkákat is lehet találni, és a Diákhitel is rengeteg hallgató számára nyújt valós segítséget.


Milyen szociális alapú intézményi ösztöndíjak vannak?

Szociális helyzeted függvényében több ösztöndíjat is igénybe vehetsz egyetemi tanulmányaid alatt. Ilyen többek között a rendszeres szociális támogatás (ezt hívjuk hallgatói körökben egyszerűen csak “szoctám”-nak), a rendkívüli szociális támogatás, az alaptámogatás vagy a Bursa Hungarica. 

A felsorolt ösztöndíjakra akár már az első félévedben is pályázhatsz, és amennyiben szociális alapon jogosult vagy, akár az összes ösztöndíjat egyidejűleg is elnyerheted. 

Ezen ösztöndíjak feltétele a szocális alapú rászorultság és az államilag támogatott teljes idejű képzésben való részvétel. 


Mit kell tudni a rendszeres szoctámról?

Rendszeres szociális ösztöndíjban akkor részesülhetsz, ha teljes idejű nappali képzésben tanulsz és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel. A támogatási kérelmek elbírálásakor figyelembe veszi az intézményed többek között a lakhatási körülményeted, állandó lakhelyed távolságát az egyetemtől, a veled egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotot stb. Ezek alapján az intézmény juttatási szabályzatában meghatározott rendszer szerint kapsz egy összpontszámot – végül azoknak ítélik meg a szociális támogatást, akik elérik az adott félévben meghatározott (intézményenként, karonként eltérő) minimum ponthatárt.


A rendszeres szociális támogatást öt hónapra ítélik meg (vagyis szeptember - január és február - június). Az ösztöndíj minden félévben újra pályázható, a pályázati időszak intézményenként eltér! 


Az ösztöndíj összegét illetően jelentős különbségek figyelhetőek meg, hiszen függ attól, hogy az adott intézményen hány államis hallgató tanul, illetve természetesen attól, hogy a többi pályázó milyen szociális háttérrel rendelkezik. Ezek okán a rendszeres szoctám 6-8 ezer Ft-tól akár több 10 ezer Ft is lehet havonta attól függően, hogy mekkora pontszámot kapsz a pályázat során.


Pályázatodhoz minden esetben csatolni kell a helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolást arról, hogy az állandó lakcímedre kik vannak bejelentve, illetve minden bejelentett veled egy háztratásban élő személyről szükséges még az alábbi igazolásokat is benyújtani: 

a veled egy háztartásban élőkről a munkáltatói és NAV igazolás
iskolás testvér(ek) esetén hallgatói jogviszony igazolás (iskolalátogatási igazolás)
7 évnél fiatalabb testvér(ek) esetén a születési anyakönyvi kivonat

Ezek a “minimum papírok”, melyek minden esetben szükségesek, ezen túl természetesen további igazolásokra is szükség lehet, de erről részletes tájékoztatót fogtok majd kapni a pályázat kiírásakor.


Mit kell tudni a rendkívüli szoctámról?

Rendkívüli szociális ösztöndíjban kérelelem alapján részesülhetsz. Államilag támogatott teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóként adhatod be pályázatod abban az esetben, ha hátrányos helyzeted miatt arra fokozottan rászorulsz vagy szociális helyzeted váratlanul romlott. Ilyen esetek lehetnek például: 

veled egy háztartásban élő személy egészségügyi állapotának radikális romlása, kórházi kezeléssel és tartós keresőképtelenséggel járó állapot megállapítása;
akut beavatkozást nem igénylő, tartós betegség diagnosztizálása;
a veled egy háztartásban élő  személy munkanélkülivé válása vagy esetlegesen a te munkád elvesztése;
válás;
saját gyermek születése;
eltartó halála esetén;
ha Erasmussal külföldön tanulsz a félévben.

Az ösztöndíj egyszeri jelleggel kerül kiutalásra, további támogatás igényléséhez új pályázat benyújtása szükséges. A pályázathoz általában elegendő a rendkívüli körülményt igazoló dokumentumokat csatolni, valamint megadni a rendkívüli körülmény leírását. A pályázat igénylésének menete és annak módja intézményenként eltér, így figyeljetek az intézmény és a HÖK tájékoztatására.


Mit kell tudni az alaptámogatásról?

Az egyetem első évében egyszeri alaptámogatást is igényelhettek, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésen tanultok. Ez az összeg a felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén minimum 83.300 Forint, mesterképzés esetén 124.950 Forint. 

Alaptámogatást olyanok igényelhetik, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, illetve azon hallgatók, akik nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak. A pályázathoz minden esetben csatolni szükséges a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat. A pályázati módja és időszaka általában egyezik a rendszeres szociális támogatáséval és a legtöbb intézményben egyszerre tudsz pályázni.

 

Mit kell tudni a Bursa Hungaricáról?

Az ösztöndíjat a lakhelyed szerinti önkormányzatnál igényelheted akkor, ha a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezel, és hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos hallgató vagy. 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER Bursa Rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell töltened majd ezt kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtanod. 

A jelentkezésedhez, mindenképp csatolnod kell: 

az adott tanév első félévére vonatkozó hallgatói jogviszonyt;
igazolását a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről;
a szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentumokat (egy háztartásban élők, jövedelem).

Az ösztöndíj egy teljes évre, 10 hónapra szól, melynek utalása márciusban (tavaszi félév) és októberben (őszi félév) kezdődik.


Milyen teljesítmény alapú nagyobb ösztöndíjak vannak?

Egyetemista éveid során azért is kaphatsz ösztöndíjat, ha jól tanulsz, vagy ha a hallgatói közösségért teszel, ilyen ösztöndíjak a tanulmányi, a közéleti-, illetve a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.


Mit kell tudni a tanulmányi ösztöndíjról?

Tanulmányi ösztöndíjat a második félévedtől kaphatsz, amennyiben államilag támogatott teljes idejű képzésben veszel részt és tanulmányi eredményed alapján jogosult vagy rá. Egyetemi tanulmányaid alatt folyamatosan részesülhetsz benne, amennyiben tanulmányi eredményeid alapján jogosult vagy rá, szemeszterenként 5 hónapra. Ez a fajta ösztöndíj nem pályázati alapú, a tanulmányi átlag alapján automatikusan részesülhetsz benne. 

A tanulmányi havi minimum támogatása 8.330 Forint, ezen felül az összeg az átlagod függvényében változik. Intézményenként eltérő, hogy milyen tanulmányi átlaghoz kötik az ösztöndíjat, illetve azt is érdemes megnézned, hogyan súlyozzák az adott féléves átlagot, ugyanis ennek számítása is  intézményenként különbözik. 


Mit kell tudni a közéleti ösztöndíjról?

Közéleti ösztöndíjat az egyetemen belül a közéleti ügyekben való aktív részvételért kaphatsz, ilyen például, ha feladatot vállalsz a Hallgatói Önkormányzatnál, vagy különböző rendezvények szervezésében, lebonyolításában veszel részt. Intézményenként egyéni szabályok szerint működik, szóval erről részletesen tájékozódni az egyetem honlapján tudsz. 

 

Mit kell tudni a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról?

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat minden év tavasszal hirdetik meg, a pályázati anyag benyújtási határideje pedig július elejére szokott esni. Az elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. A támogatási időszak egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A legutóbbi – 2020/21-es – tanévre szóló kiírásban az ösztöndíj havi összege 40.000 Ft. Az elnyeréséhez a saját karodon pályázatot benyújtó hallgatók közt szükséges megmérettetni magadat. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tanulmányi átlagod, valamint az összes általad végzett tanórán túlmutató – közösségi, tudományos, kulturális, sport – tevékenység igazolását.


Vannak-e további ösztöndíj-lehetőségek?

Igen vannak. Egyrészt az intézmények is működtetnek a fentieken túl számtalan ösztöndíjprogramot, de ezek annyira sokrétűek, hogy az adott intézmény Hallgatói Önkormányzata tud róla teljes körű tájékoztatást adni. Továbbá országos pályázatok közül is van számtalan, melyek nagyon változékonyak. Ezekről a pályázati időszak alatt mindig teszünk ki posztot facebook oldalunkon, így kövess minket, hogy ne maradj le róla.

www.facebook.com/hallgatok


Milyen ösztöndíjra lehetek jogosult önköltségesként?

Amennyiben önköltséges képzésben veszel részt, sajnos kevesebb ösztöndíj-lehetőség közül válogathatsz. Intézményenként eltérő, hogy milyen ösztöndíjakat pályázhatsz meg önköltség esetén, így érdemes tájékozódni az egyetem honlapján. 

Önköltséges képzés esetén ilyen vagy ehhez hasonló ösztöndíjat vehetsz igénybe: 

hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen, konferencián, workshopon veszel részt, vagy rövid kutatóútra mész;
kiemelkedő sportteljesítményeket tudhatsz magadénak;
szakmai gyakorlaton veszel részt;
közéleti tevékenységet végzel.

Továbbá van lehetőséged képzési támogatás megpályázására is. A képzési támogatás célja a hallgatót terhelő önköltséghez való hozzájárulás. A képzés támogatására jogosultak köre és az esetenkénti támogatás összege egyetemenként eltér! Ezen túl a tanév végét követően (nyáron) kérvényezheted az államilag támogatott képzésre való át/visszasorolást. 


Milyen elérhető diákmunkára számíthatok?

A diákmunka egy nagyszerű lehetőség, mert amellett, hogy egyetemi képzésben veszel részt, rugalmas munkaidőben kereshetsz pénzt is. Mindezek mellett pedig tapasztalatot szerezhetsz, és fejlődhetsz már diákként is a leendő szakmádban. 

Talán elsőre nehezen elképzelhető, hogy a tanulmányok mellett, hogy fér bele az időbe a diákmunka, de az eurostudent 2018-as kutatás is azt mutatta, hogy a hallgatók több mint fele rendszeresen vállal diákmunkát egyetemi tanulmányaik mellett. Ennek egyik fő oka, hogy a legtöbb iskolaszövetkezett már nagyon rugalmasan kezeli az egyetemisták munkavállalását, és sok esetben akár hetente döntheted el, hogy mennyi munkát tudsz vállalni a következő héten.


Mit kell tudni a Diákhitelről?

A DH nagyon sok hallgatónak ad lehetőséget arra, hogy tanulhasson. Folyamatosan nő az igénylők száma, és közben az átlagos törlesztési idő a végzést követő 7 évre csökkent. Ez is azt mutatja, hogy ez egy valós segítség nagyon sok hallgató számára. A kötelező törlesztés rendkívül alacsony, a kamatot pedig kormányrendelet szabályozza.


Mit kell tudni a DH1-ről?

A Diákhitel1 szabad felhasználású kölcsön. A hitelt felveheted állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanulasz. Ezt a hitelt bármire költheted, ha szeretnéd például eszközöket vásárolni, vagy a lakhatás miatt van szükséged rá, akkor ebben érdemes gondolkodni.

Legfeljebb 11 félévre veheted fel, egy szemeszterenként 5 hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben veszel részt, és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A maximum igényelhető összeg havi 150.000 Ft., de ha félévente egy összegben szeretnéd igényelni a folyósítást, akkor egyben kapod meg az 5 havi diákhitelt. A hitel kamat 1,99%, ugyan előtörleszthető, de kötelezően csak a tanulmányok után kell elkezdeni a törlesztést.


Mit kell tudni a DH2-ről?

A Diákhitel2-t csak akkor veheted fel, ha önköltséges képzésben tanulsz és még nem múltál el 45 éves. Akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatás formájában tanulsz, jogosult vagy a kölcsönre.

A Diákhitel2-t ugyanúgy 11 tanulmányi félévre veheted fel, ha egységes osztatlan képzésben tanulsz, akkor - ahogy a Diákhitel1 esetében, itt is - a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

Diákhitel2 esetében akkora összeget vehetsz fel, amekkora a féléves tandíjad. A hitelt nem is kapod kézhez, hanem ezt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetemnek utalja. Ez a kölcsön kamatmentes, törlesztened pedig csak a hallgatói jogviszony megszűnését követően, illetve legkésőbb a 45. életéved betöltését követő negyedik hónap első napjától kell. Természetesen a Diákhitel2 esetében is van lehetőség az előtörlesztésre.


Mikor tudok jelentkezni kollégiumba?

A kollégiumi jelentkezést minden tanév végén küldik meg a hallgatóknak. Első éves hallgatók esetén az intézménybe történő felvételt követően. Azonban a felsőoktatási intézmények kollégiumába év közben is van lehetőség pályázatot beadni. 


Milyen szempontok alapján dől el, hogy ki kap kolit és ki nem?

Elsősorban a szociális helyzeted veszi figyelembe a pontrendszer, de a tanulmányi és közösségi teljesítményed is számít. Ezek aránya és pontszámítása intézményenként eltér.


Milyen papírokat kell hozzá leadnom? 

Mivel a szociális helyzet megállapítása ugyanolyan módon történik, mint a szociális ösztöndíj esetén, így e tekintetben a papírok is megegyeznek (lásd feljebb). Ezen túl jelentős eltérések lehetnek intézményeként, így felvételt követően figyeld az egyetem és a HÖK tájékoztatását.


Miben segít a HÖOK Mentorprogram?

HÖOK Mentorprogram egy olyan kortárssegítő rendszer, amelyben az elsőéves hallgatókat, vagyis a gólyákat segítjük. Program való felvételüket követően egy felsőbbéves mentort kapnak maguk mellé - aki minden esetben, egy az adott karon és szakon tanuló, felsőbbéves hallgató, így a tanulmányi kérdésekben, és az egyetemi életben való tájékozódásban is segíti a mentoráltjait. Mondhatni olyan, mint egy nagy testvér. 


Mikor tudok jelentkezni?

A jelentkezési időszak a felvételi ponthatárok kihirdetésének pillanatában indul. Tehát rögtön azután, hogy felhívtad anyát és apát, hogy felvettek, már jelentkezhetsz is a Mentorprogramba. 


Milyen programokban vehetek részt?

A HÖOK Mentorprogram rendezvény palettája igen széles, és régiónként eltér. A fix rendezvények - béke időben, amikor nem a járvánnyal küzdünk - az Országos Mentor Mentorált Találkozó, és különböző továbbképzések, kulturális programok, stb. Emellett a régió koordinátorok, sőt a saját mentoraitok is szerveznek Nektek programokat, ami a mozitól kezdve, a társas esten át, egy színház, vagy egy koncert is lehet! 


Hol találtok további részleteket?

Egyrészt irány a Mentorprogram standja: 

https://online.educatioexpo.hu/hallgatoi-onkormanyzatok-orszagos-konferenciaja-megelhetes-hallgatokent/

vagy keresd fel a honlapjukat: 

https://mentor.hook.hu/

 


hív a tudomány

 

Mi az a TDK?

A TDK mozaikszó a Tudományos Diákköri Konferenciát takarja. Ez, az egyetemi hallgatók tudományos fejlődését célzó rendszer már kész mozgalommá nőtte ki magát. Amennyiben az egyetemi éveid alatt szeretnél a tanórákon túl is tudományos témákkal foglalkozni, nincs más dolgod, mint tájékozódni az intézményedben működő TDK műhelyekről. A magyarországi felsőoktatási intézmények félévente, vagy évente tartanak kari, vagy intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát, ahol a műhelyekben folyó kutatásaikról adnak számot a hallgatók. Ezeken a megmérettetéseken lehetőség nyílik arra, hogy továbbjuss az egyetemi tudományos élet következő szintjére: az OTDK-ra.

 

Mikor tudok elkezdeni TDK-zni?

Először is témát kell választanod. Ez szinte bármi lehet, de nem árt, ha csatlakozik az általad hallgatott szak tematikájához. Az sem baj, ha nincs ötleted! Érdeklődj az intézményedben futó kutatásokról, hogy hova lehet esetleg csatlakozni. Ezt követően egy számodra szimpatikus, az általad választott témában járatos, szakmailag felkészült mentort kell találnod, aki segít alaposan elmélyülni a kutatásodban.

Vannak intézmények, ahol a választott tudományterület tantárgyaiból szerzett jó tanulmányi eredmény, vagy bizonyos mértékű elvégzett kredit is szükséges ahhoz, hogy belevághass a kutatásba.

 

Mi az az OTDK?

Az OTDK jelentése: Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Az OTDK-t jellemzően két évente tavasszal rendezik meg az ország számos felsőoktatási intézményében. Ezeken a két-három napos tudományos rendezvényeken az intézményi TDK fordulókból továbbjutó versenyzők tudományterület szerint felosztott szekciókban mérik össze a tudásukat. Az OTDK amellett, hogy Magyarország legnagyobb és legrangosabb felsőoktatási tudományos versenye, színes szabadidős, szakmai és kulturális programokkal tarkított rendezvény is egyben, így egyfajta tudományos fesztiválként is felfogható. Amennyiben az egyetem után oktató-kutató pályát tervezel, vagy csak szeretnél kipróbálni valami pluszt, mindenképp vágj bele a TDK kutatásba.

 

Mi a feltétele, hogy részt vehessek az OTDK-n?

Az OTDK-n való részvételnek két feltétele van: először is kvalifikációt szükséges szerezned az intézményi TDK fordulóban. Amennyiben ezt megszerezted nincs más dolgod, mint figyelemmel kísérni az www.otdk.hu weboldalt és tudományos dolgozatoddal nevezni a legközelebbi OTDK megfelelő szekciójába.

 

A TDK-ban való részvételért kapok ösztöndíjat vagy kreditet?

A TDK-n, vagy OTDK-n történő részvételedet a felsőoktatási intézmények különféle módokon honorálják. Szinte minden intézményben vannak különböző tudományos ösztöndíjak (pl.: ISZTÖ, ISZTK, KMTÖ stb.), amelyekre pályázhatsz az általad elért TDK, vagy OTDK eredménnyel. Vannak intézmények ahol szabadon választható tanegységként akár kreditekre is válthatod a kutatómunkádat. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a TDK és OTDK helyezések az országos tudományos ösztöndíjrendszerek (Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program) elbírálásánál is sok pontot jelentenek.

 

Ki az a demonstrátor?

Demonstrátornak nevezzük a felsőoktatási intézménye egy intézetében, vagy tanszékén segédkező hallgatót. A demonstrátorok feladatköre intézményenként eltérő lehet. A feladatok közé tartozhat például: gyakorlatok tartása, vizsga felügyelet, záróvizsga vagy szigorlat jegyzőkönyvvezetés, tanszéki könyvtár kezelése, a tanszéki kutatásokban való részvétel.

 

Mikor kezdhetek el demonstrátorkodni?

A demonstrátornak általában felsőbbéves hallgatókat neveznek ki meghatározott (féléves, vagy tanév egészére szóló) időszakra. A sikeres demonstrátori pályázathoz ajánlott a példás tanulmányi eredmény. Az aktuális demonstrátori pályázati kiírásokról az adott tanszékeken érdemes érdeklődni.

 

Kapok azért ösztöndíjat vagy kreditet, hogy demonstrátorkodok?

A demonstrátorként végzett munkádat a felsőoktatási intézmények egymástól eltérően ismerik el. A leggyakoribb forma a kari szakmai és/vagy tudományos ösztöndíjakra való jogosultság. Bizonyos tanszékek szabadon választható krediteket is felajánlanak a demonstrátorként dolgozó hallgatók számára. Emellett a demonstrátori munka plusz pontot jelent a különböző országos ösztöndíjak során, illetve a szakmai önéletrajzban sem mutat rosszul.

 

Milyen ösztöndíjakra lehetek jogosult azzal, ha kutatok?

Számos különböző ösztöndíjat elnyerhetsz, ha egyetemi éveid alatt tanórán túli kutatásokban veszel részt. Szinte minden felsőoktatási intézményben van lehetőséged kari, vagy intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjakat megpályázni, ezekről az adott intézmény Hallgatói Önkormányzatánál, vagy a karokon működő tudományszervezéssel foglakozó irodáknál érdemes tájékozódni. Tudományos tevékenység díjazására több országos szintű ösztöndíjtípus is a rendelkezésedre állhat. Ezek közül a legnagyobbak és legismertebbek a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, és az Új Nemzeti Kiválóság Program.

 

Mit kell tudni a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról?

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat minden év tavasszal hirdetik meg, a pályázati anyag benyújtási határideje pedig július elejére szokott esni. Az elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. A támogatási időszak egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A legutóbbi – 2020/21-es – tanévre szóló kiírásban az ösztöndíj havi összege 40.000 Ft. Az elnyeréséhez a saját karodon pályázatot benyújtó hallgatók közt szükséges megmérettetni magadat. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tanulmányi átlagod, valamint az összes általad végzett tanórán túlmutató – közösségi, tudományos, kulturális, sport – tevékenység igazolását.

 

Mit kell tudni az Új Nemzeti Kiválóság Programról?

A 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy az egyetemre kerülés pillanatától a posztdoktori képzés elvégzéséig segítse a tehetséges, a tudományos életpálya mellett elkötelezett hallgatókat, fiatal szakembereket. Az ÚNKP pályázatokat minden év tavaszán írja ki a felsőoktatásért felelős minisztérium, a pályázatok benyújtási határideje júliusra tehető. Az ÚNKP keretében van mód fél éves (5 hónapos) és egész tanéven (10 hónapon) keresztül tartó támogatás elnyerésére. Az ösztöndíj havi összege 100-300 ezer forint között változik a pályázati kategóriák szerint. Elnyeréséhez egy megvalósítani kívánt kutatási tervet kell elkészítened, melyhez választanod kell egy témavezetőt is az intézményedből. A pályázati anyagodat, az eddigi tudományos eredményeid igazolásával és a kutatási terveddel kell az egyetemeden benyújtanod.

 

Mi az a szakkollégium?

A szakkollégium egy - legtöbbször - az egyetem által létrehozott tehetséggondozó intézmény. Szakkollégistaként a felsőoktatási képzés alatt többlettudáshoz juthatsz, izgalmas és a későbbi szakmai életed számára meghatározó programokon vehetsz részt, miközben egy összetartó közösség tagja lehetsz.

 

Ez lakhatás is egyben vagy csak az elnevezésében van a “kollégium”?

Röviden: Igen. A szakkollégiumi tagság az előző kérdésben említett előnyök mellett a lakhatásodat is biztosítja az egyetem területén, vagy annak közelében. A szakkollégiumi lakhatás díja a többlet kötelezettségek vállalása miatt általában jelentősen kedvezőbb, mint az általános felsőoktatási kollégiumoké, vagy diákotthonoké.

 

Mi szükséges ahhoz, hogy bekerüljek egy szakkollégiumba?

A szakkollégiumi tagság különböző feltételekhez lehet szabva: ilyen lehet többek között a példás tanulmányi teljesítmény, valamint a szakkollégium által szervezett programokon való aktív és rendszeres részvétel.

 

Mi az a HÖOK Tehetségmentor Program?

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája kiemelt célként jelölte meg, hogy új impulzusokat vigyen a hazai tehetséggondozás mindennapjaiba, és az európai trendeket figyelembe véve segítse, korszerűsítse, nemzetközi szinten pedig versenyképesebbé tegye azt. A hazai tehetségek egy része már a középiskolát követő továbbtanulás, pályaválasztás során elvész, ezért fontosnak tartottuk egy olyan kortárssegítő hálózat kiépítését, mely segít elérni és a felsőoktatásba történt bekerülést követően felkarolni a középiskolai tehetségeket. A program a jelenleg is jól működő gyakorlatok összefogásával járul hozzá a felsőoktatás eléréséhez. A Tehetségmentor Program centrumában azok a tehetséges hallgatók állnak, akiket már a középiskolában felfedeznek, és akiket a jövőben a Programnak köszönhetően az oktatók és a kutatók mellett kortárs mentorok is segítenek a felsőoktatásba történő beilleszkedésben és tehetségük kibontakoztatásában. Célunk, hogy végig kísérjük ezeket a fiatalokat a középiskolától egészen a doktori képzésig.

 

Milyen segítséget tud nekem adni?

A felsőoktatás világába csöppenve rengeteg információ fog érni. Ezek rendszerezésében tud segíteni a Tehetségmentor Program, hogy minél sikeresebben tudd kibontakoztatni a benned élő tudóst. A Tehetségmentor Program által nyújtott szakmai mentorálás keretében egy felsőbb éves vagy egy doktorandusz hallgató segít bekapcsolódni az egyetemi tudományos élet vérkeringésébe. A Program mentoráltjaként különféle szakmai és közösségi programokon vehetsz részt, ahol amellett, hogy elmélyülhetsz a tudomány világában, a hozzád hasonló tehetséges fiatalokkal is szoros kapcsolatot alakíthatsz ki. A programban lehetőséged nyílik egy-egy számodra releváns résztémában elmélyülni, amelyekben az egyetemi tanórákon kívül szervezett képzéseink és konferenciáink is segítenek.

 

Mikor jelentkezhetek?

A Tehetségmentor Programba akár már középiskolásként is jelentkezhetsz, hogy még azelőtt megkezdhessük Veled a közös munkát, hogy kézhez kaptad volna az egyetemi felvételi leveled.
Ehhez nincs más dolgod mint kitölteni az alábbi jelentkezési űrlapot: http://www.tmp.hook.hu/hu/registration

 

Hol találok további részleteket a TMP-ről?

Az Educatio Kiállításon a HÖOK pultjában, a Hív a tudomány! elnevezésű alpultban személyesen beszélgethetsz velünk a programról, továbbá a program részletes leírását az alábbi linken találod: https://issuu.com/studentsofhungary/docs/tmp_kiajanlo

 

külföldi lehetőségek


Milyen lehetőségeim lesznek külföldi tanulmányokra?

Hogyha szeretnél hosszabb vagy rövidebb ideig külföldön tanulni, arra egyetemi tanulmányaid során számos lehetőséged lesz. Érdemes elsősorban az egyetemi honlapon vagy az intézményi nemzetközi irodánál tájékozódni ez ügyben, ugyanis vannak olyan programok, amelyek valamennyi felsőoktatási intézményben elérhetőek, de vannak intézményspecifikus programok.

Vannak különböző tanulmányi mobilitási programok, mint például az Erasmus+, amivel határozott ideig tanulhatsz egy külföldi egyetemen, illetve olyan programok is léteznek, amelyekkel rövidebb-hosszabb ideig külföldi intézmények ösztöndíjasa lehetsz.

És a legjobb, hogy a kinti tanulmányaid beszámíthatóak itthon is, vagyis be tudod számítattni a megszerzett kreditjeidet, hogy így teljesíthesd hazai képzésed bizonyos részét is.


Mi az az Erasmus+?

Az Erasmus + az Európai Unió legnagyobb csereprogramja, amellyel 1-2 féléves külföldi részképzésen, illetve szakmai gyakorlaton is részt tudsz venni. A kint elvégzett kurzusok, a megszerzett kreditjeid pedig az itthon folytatott tanulmányodba is beszámíthatóak. A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetned, a kiutazó hallgatók nagy része pedig Erasmus-támogatást is kap. A külföldi tapasztalat a személyes fejlődésen túl szakmai előnyöket is tartogat, például az álláskeresés során.

Magyarországon az Erasmus+ programot a Tempus Közalapítvány működteti.


Milyen költségemet fizeti a program, ha külföldi tanulmányi útban veszek részt?

A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetned, a kiutazó hallgatók nagy része pedig Erasmus-támogatást is kap, ami országonként eltérő, de viszonylag magas ösztöndíjat jelent. Ennek részleteiért érdemes az ország kiválasztása előtt utánanézned.

Az utazás költségét az Erasmus-program nem állja, a jegyet neked kell megvásárolnod. Érdemes már hetekkel, hónapokkal előre megvenni a repülő- vagy vonatjegyet: így akár több tízezer forintot spórolhatsz!

Ha részképzésre mész, a legtöbb fogadó intézményben pályázhatsz kollégiumi férőhelyre: ennek már hónapokkal a kiutazás előtt érdemes utánanézned, ugyanis pillanatok alatt elkelnek a helyek. Ha lecsúszol a koliról, érdeklődj a kinti egyetemnél, milyen közvetítőket ajánlanak, és nézd meg a honlapot is, gyűjtik-e ott a lakáshirdetéseket - több helyen van külön részleg az erasmusosok lakhatási problémáinak megoldására, illetve fordulhatsz a külföldi hallgatókkal foglalkozó irodához és diákszervezetekhez is.


Hova utazhatok el a programmal?

Az Erasmus+ programban az EU tagországain kívül Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország vesz részt teljes jogúként. De vannak még partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében): Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna, Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia, Oroszország. Így elsősorban ezek közül választhatsz.


Mikor van a jelentkezés?

Általában már a tervezett kiutazást megelőző tanévben jelentkezned kell az ösztöndíjra a saját egyetemeden, főiskoládon - attól függetlenül, hogy az őszi vagy a tavaszi félévre pályázol. Ha ez utóbbira maradnak intézményközi szerződésekben rögzített helyek, szeptemberben kiírhatnak pótpályázatot is. Szakmai gyakorlati pályázatot a legtöbb felsőoktatási intézmény évente több alkalommal vagy akár folyamatosan is hirdet. Alapszakosok legkorábban a második évükben utazhatnak ki részképzésre - szakmai gyakorlatra azonban már az első évben is.

Először általában a Neptunban/ETR-ben kell jelezned, hogy pályázni szeretnél, a dokumentumokat pedig a tanszéki vagy az intézményi Erasmus-koordinátornak kell leadnod.

Ha részképzésre szeretnél kiutazni, a saját intézményed partneregyetemei közül választhatsz egy-három intézményt, a sorrend megjelölésével. Szakmai gyakorlat esetén te választhatod ki, hogy hol szeretnél dolgozni, de érdemes megkérdezni a tanszéken, milyen kapcsolataik vannak. Szakmai és non-profit szervezetek, illetve egyetemek jöhetnek szóba.


Milyen szempontok alapján kerülnek elbírálásra a jelentkezések?

Sokféle szempont szóba jöhet, például az intézményi férőhely, a hallgató szakmai kompetenciája, nyelvtudása, rátermettsége.

A jelentkezés során a pályázáshoz szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és esetenként tanulmányi tervet is csatolni kell, szakmai gyakorlat esetén pedig a motivációs levél mellé munkatervet, magyar és azon a külföldi nyelven, amit a program során használni fogsz. Tehát a nyelvtudás, akár szakmai nyelvismeret és nyelvvizsga azon túl, hogy szükséges, előnyt is jelent (minél több van belőle és minél jobban beszélsz adott nyelven/nyelveken).


Ha külföldi gyakorlaton veszek részt, teljesen elfogadják a kint elvégzett tárgyakat?

Főszabály szerint a kint elvégzett kurzusok itthon is beszámítanak a tanulmányaidba, viszont érdemes erről bővebben is tájékozódnod intézményednél és a programban már részt vett hallgatótársaidnál, hiszen az elismertetés szak- és tantárgyspecifikus lehet. 2020-ban a HÖOK Kreditjelentés című tanulmánya mélyebben is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel és problémáival, melyet szeretnék a figyelmedbe ajánlani:

https://issuu.com/studentsofhungary/docs/kreditjelente_s_2020


Hol találok további részleteket?

Itt a HÖOK standjának külföldi lehetőségekkel foglalkozó részénél igyekszünk minden kérdésedre választ adni. 

A Tempus Közalapítványt is érdemes keresned, illetve az adott felsőoktatási intézmény nemzetközi ügyekkel és hallgatói mobilitással foglalkozó szervezeti egységét, a HÖKöt vagy diákszervezetet.


Milyen további külföldi lehetőségek vannak?

A Tempus Közalapítvány kezeli a közép-európai CEEPUS programot, az EGT Alap Mobilitási ösztöndíjait, az államközi ösztöndíjakat, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, a Collegium Hungaricum programot, a DAAD programot, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot.

Bővebb tájékoztatásért kattints a megadott linkekre!

A Tempus Közalapítvány számos további pályázati programot is nyújt, amelyről a honlapjukon is  tudsz tájékozódni: https://tka.hu/9/rolunk

 

Milyen ösztöndíjakat vehetek igénybe külföldi tanulmányaim során?

2016. január 1-től indult a Campus Mundi kiemelt kormányzati program, melynek keretében a Tempus Közalapítvány további pályázatot hirdet külföldi részképzésre, illetve szakmai gyakorlatra. Az ösztöndíj során az elnyerhető támogatási összeg ország-kategóriától függően havi 200 000 - 350 000 Ft között alakul.

A Campus Mundi program lehetőséget biztosít rövid tanulmányutak megvalósítására is, ennek keretében a mester és doktori képzésben részt vevő legkiemelkedőbb hallgatók kaphatnak ösztöndíjat külföldi kutatási tevékenységhez, nemzetközi konferencián előadás megtartásához, illetve egyéb, kiemelkedő szakmai tevékenység megvalósításához.

A pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. 


Mi az a Szociális kiegészítő támogatás?

A nemzetközi mobilitási programokban a szociális dimenzió egyre hangsúlyosabbá válik és kiemelkedően fontos, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók is minél nagyobb mértékben szerezhessenek nemzetközi tapasztalatot. Mindkét ösztöndíjprogram biztosít az érintett hallgatók számára kiegészítő ösztöndíj lehetőséget.

A szociális kiegészítő támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén a hátrányos helyzetű hallgatók számára. Mind az Erasmus+, mind a Campus Mundi program keretében van lehetőség a kiegészítő támogatás igénylésére.

A támogatási igény benyújtása mindkét program esetén az alábbi szempontok figyelembevételével történik. Azok a hallgatók igényelhetnek tehát kiegészítő ösztöndíjat, akik az alább felsorolt támogatások, jogosultságok közül bármelyiket megkapják, illetve igazolni tudják:

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
„Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
Roma szakkollégium tagja (volt)
Felsőfokú tanulmánya megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült 

Azok az Erasmus+ ösztöndíjas státuszt nyert hallgatók nyújthatnak be igénylést, akik valamelyik Erasmus+ programországba, tanulmányi céllal utaznak ki. (Szakmai gyakorlatos hallgatóknak szociális kiegészítő támogatás nem adható az európai szabályok értelmében, mivel ők eleve havi 100 euróval több ösztöndíjat kapnak a tanulmányi céllal kiutazó hallgatóknál.)

A pályázás módja: az igénylőlapot az intézményhez kell benyújtani.

A támogatás összege: havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alap ösztöndíjon felül.  


Mi az a Campus Mundi kiegészítő szociális támogatás?

A Campus Mundi program keretében tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás esetén is van lehetőség kiegészítő támogatás igénylésére.

A pályázás módja: a jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között kell feltölteni a pályázati felületre.

A szociális kiegészítő támogatás összege havi 35 000 Ft. 


Milyen nyelvtanulási lehetőségeim lesznek az egyetemen?

Érdemes a saját felsőoktatási intézményednél körülnézned, mert intézményenként eltérő lehetőségeket kínálnak az egyetemek/főiskolák a nyelvoktatás terén, de az általában mindenhol egységes, hogy szabadon választható tantárgyak keretében, ingyenesen, profi nyelvoktatóktól sajátíthatod el az általad kiválasztott nyelv(ek) ismeretét.

Vannak egyetemek, ahol az angol és a német mellett kínai, orosz, spanyol, francia, latin, olasz és még sok más nyelvet is tanulhatsz. Sőt a magyar felsőoktatási rendszer azt is lehetővé teszi, hogy 1-1 tantárgyat a sajátodtól eltérő egyetemen hallgass. Így például ha tudod, hogy valamelyik egyetemen tök jó a japán nyelv oktatása, akkor kérvényezheted, hogy ott hallgathasd a tantárgyat, és a saját egyetemeden tudod a kreditet szabadon választhatóként elszámoltatni.


Hallgathatom-e tantárgyat a saját egyetememen például angolul?

Igen, amennyiben az egyetem meghirdetett az adott tárgyból idegen nyelvű képzést is, úgy a teljes képzési kreditmennyiséged max 10%-át, idegen nyelven is teljesítheted.


Mi az a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram?

Magyarország és a partnerek oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerek meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten és felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére. Magyarországon a programot a Külgazdasági és Külügyminisztérium működteti, és dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár felelős érte. Az ösztöndíjasok a teljes képzésüket a magyar egyetemen végzik, ezt követően hazájukban kamatoztatják az itt megszerzett tudást, segítve ezzel az elmaradottabb országok fejlődését.


Milyen segítséget nyújt számukra a HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózata?

A HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat célja a mentorált hallgatók felsőoktatási integrációja, ezen felül országimázs építő kulturális-turisztikai programokat is szervez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező hallgatók számára.

Minden külföldi mentorált hallgató életét mentor segíti, a kortárssegítés jegyében. A mentorok a jellemzően fejlődő országból származó külföldi hallgatók Magyarországra történő megérkezését megelőzően felveszik a kapcsolatot az érkező mentoráltakkal. Segítenek nekik szállás keresésben és az adminisztratív ügyek intézésében is, annak érdekében, hogy a hallgatók egyetemi tanulmányaikat minél gördülékenyebben kezdhessék meg. Az egyetemi bürokrácia útvesztőjében is a mentor mutatja meg a kiutat.

A hallgatók kikapcsolódására számos regionális és országos rendezvényt is szervez, megismertetve velük a magyar kultúra sajátosságait, segítve beilleszkedésüket a hallgatói mindennapokba. Turisztikai rendezvények során a hallgatóknak nemcsak az ország különleges pontjainak megismerésére nyílik lehetőségük, hanem a baráti kapcsolatok kialakítására is.

 

Mikor lehet jelentkezni mentornak és ki jelentkezhet?

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal Magyarországra érkező hallgatók integrációs, kortárs segítői feladatellátását a HÖOK SH mentorok segítségével kivitelezi. Egy mentor több hallgatót is segíthet, mely feladat ellátásáért javadalmazásban részesül. A felvételt nyert mentorok 10 hónapra - egy tanévre - vállalják mentori tevékenységüket, mely időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.

Mentornak jelentkezhet minden olyan nappali tagozatos hallgató, aki nem az első tanévét kezdi a felsőoktatásban.


Mi az a Magyar Diplomáciai Akadémia?

A Magyar Diplomáciai Akadémia a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő oktatási intézmény. Ez az első olyan magyar diplomataképző, amely biztosítani tudja a magyar diplomáciai szolgálat egységes, magas szintű elméleti és gyakorlati képzését és az utánpótlás-nevelést.

Az Akadémia világszínvonalú hazai és külföldi oktatók bevonásával, nemzetközi szinten versenyképes képzést nyújt a külügyi szolgálat jelenlegi és leendő tagjai, valamint a gazdasági szféra nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberei számára. Az utánpótlás-nevelést biztosító Diplomataképző Programunk, valamint a diplomáciai továbbképzést szolgáló Diplomáciai Vezetőképző Programunk szakmai támogatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja a Ludovika Campuson. A Külgazdasági és Külügyminisztériumon belül  Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár igazgatja a programért.


Mikor jelentkezhetek a képzésekre, és milyen feltételei vannak?

Az első évfolyamnak 2020 tavaszától volt lehetősége jelentkezni a programba.

A program részleteiről és a felvételi folyamatról további információk érhetők el a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu) és Facebook-oldalán (facebook.com/DiplomaciaiAkademia).

 


 
legszebb éveink

 

Mi az a Pont Ott Party?

A POP, az az a Pont Ott Party a legnagyobb ponthatárokat váró rendezvény Magyarországon. A ponthatárok kihirdetésének napján (július) rendezzük meg annak érdekében, hogy a felvételid előtti utolsó pár percben a barátaiddal, szeretteiddel együtt tudj izgulni.  Előtte és utána zenekarok játszanak, különböző egyetemek kitelepülésein várnak a felsőbbévesek, hogy elsőként gratuláljanak a sikeres felvételidhez!


Milyen településeken van POP?

A központi rendezvény Budapesten van, ahol egységesen képviseltetik magukat - többségében a fővárosi intézmények.
De tartanak külön-külön ponthúzást váró rendezvényt vidéki egyetemek is, például Pécsen, Debrecenben és Szegeden is. 


Mikor lesz a gólyatábor?

A gólyatábor “szezon” augusztus közepétől szeptember első hetéig tart. A Hallgatói Önkormányzatok nagyjából ezen intervallumon belül szervezik a gólyatáborokat. Ezek általában 2-4 napos, ottalvós táborokat jelentenek. 


Miért jó elmenni a gólyatáborba? 

Mert itt fogod megismerni az új sorstársaid, legyenek azok a veled együtt kezdő elsőévesek vagy a többet látott felsőbbévesek. Nincs annál jobb érzés, amikor szeptemberben már úgy lépsz be az egyetem kapuján, hogy rengeteg ismerős arccal találkozol. Arról nem is beszélve, hogy még az előadásokra is sokkal  jobb együtt beülni és könnyebb kérdezni valakitől, ha nem látsz valamit a táblán.


Milyen programok lesznek ott?

A gólyatáborok legfőbb célja, hogy megismerd szaktársaid és minél több új barátra, közös élményekre tegyél szert. Éppen ezért nagyon sok ismerkedős- és csapatjáték jellemzi ezek összetételét. Természetesen az esti bulik is szerves részei a táboroknak, ahol jellemzően hazánk neves előadói szórakoztatják a közönséget. Hidd el, a gólyatábor az egyik legjobb döntés, amit meghozhatsz az egyetemi éveid elején. 


Mi az a gólyabál?

Megvan a giccses amerikai filmekből, a csini ruhába öltözős, iskolai torna csarnokos báli jelenet? Na azt szorozd meg sokkal. 

A legelegánsabb hallgatói rendezvény! Egy este ahol mindenki megtáncoltatja a szép cipőt, a lányok felveszik a legszebb ruhájukat, a fiúk pedig végre lecserélhetik a ballagási zakót, valami sokkal menőbbre. Egy este, ami után hivatalosan is az egyetem polgárává válsz, hiszen ezt követően válsz gólyából elsőévessé.


Milyen egyetemi rendezvények lesznek?

Egyetemenként más és más hagyományteremtő rendezvények vannak. Azt bátran állítjuk, hogy minden intézménynek megvannak a saját extra menő rendezvényei. Ilyenek lehetnek a különböző szakestek, karinapok, sportnapok, társas estek, sportkupák, és még hosszan lehetne sorolni. Az egyetemi évek sokkal élvezetesebbek lesznek, ha részt veszel ezeken a rendezvényeken! Élj a lehetőséggel, hidd el nem fogod megbánni!  


Milyen közösségek vannak az egyetemi életben?

Az egész egyetem egy óriási közösség! Bármi érdekel, bármilyen hobbid van, biztosan találsz magadnak egy olyan kört, vagy klubot, ahol jól fogod érezni magadat! A teljesség igénye nélkül felsorolunk Nektek párat, melyekről alább részletesen is olvashattok: HÖK, öntevékeny körök, szakkolik, hallgatói klubok, sportcsapatok.


Mi az a HÖK, és mivel foglalkozik?

Minden hazai felsőoktatási intézményben működik Hallgatói Önkormányzat. Ez olyan, mint amit ti DÖK-ként ismertek, csak eggyel komolyabb szinten ügyködnek az itt tevékenykedők.

Legfontosabb szerepük a hallgatók érdekképviselete tanulmányaik során, kiegészítve különböző szolgáltatásokkal, amik az egyetemi élet színesítését és megkönnyítését szolgálják, például ők szervezik a gólyatábort és a gólyabált is!

A Hallgatói Önkormányzatok demokratikus alapon szerveződő közösségek, amelyeknek minden hallgató a tagja, így választó és választható.


Mik azok az öntevékeny körök és a hallgatói klubok és mivel foglalkoznak?

Általában hasonló érdeklődéssel vagy hobbival rendelkező hallgatók csoportulásai az egyetemen. Ezek lehetnek szakmaik (például az adott szakhoz tartozó menő előadásokat, vitaesteket szerveznek), vagy közéletiek (buli, szakest, mozi és társas estek). Nagyon sokféle van, így érdemes körülnézned a kezdéskor, hogy te melyikhez csatlakoznál. Melyik illik a leginkább hozzád!


Miért az egyetemisták fesztiválja az EFOTT?

Az EFOTT betűszó az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját rejti. 

Ez az évekig vándorló fesztivál 2015-ben költözött a Velencei-tó partjára, és azóta is ott várja az érdeklődőket. Hogy miért az EFOTT az egyetemisták fesztiválja? Mert minden évben valamelyik felsőoktatási intézmény nyeri a házigazda szerepkört, melynek keretén belül nagyban hozzájárulnak a fesztivál szervezéséhez. Nem véletlen, hogy a résztvevők nagy része hallgató, hiszen a bérlet és a fogyasztási árak is hallgatóbarátak. Emellett a  Civil Téren a legtöbb magyarországi egyetemmel és ifjúsági témában foglalkozó civil szervezettel találkozhatsz.


Mi az a HÖOK Sportprogram?

A HÖOK Sportprogramja a felsőoktatási sport fejlesztését tűzte ki célul, amelynek részét képezi a sport és az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a felsőoktatási sport infrastrukturális helyzetének javítása, illetve a hallgatók színvonalas sportprogramokkal való ellátása.


Milyen főbb programjai vannak?

A HÖOK Sportprogramja igyekszik minden országos felsőoktatási sportrendezvényen jelen lenni, azok szervezésében oroszlán részt vállalni. Ide sorolható például a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája.
Már több éve hagyomány, hogy a vállalkozó szelleműek összeköthetik a fesztivál nyújtotta szórakozást a sporttal, és letekerhetnek a Velencei-tóra. Ennek a programnak a neve:  Tekerj az EFOTT-ra. 

A tekerés mellett az EFOTT-on 50+ sportág is kipróbálható! Például a kondiparkokban, vagy a röpi pályán is el lehet tölteni az időt két koncert között, de hagyományosan az EFOTT-on kerül megrendezésre a strandkézi és a strandröpi MEFOB is.

Emellett pedig részt veszünk a Csörgőlabda MEFOB szervezésében, ahol látássérült és egészséges hallgatók is együtt sportolhatnak.


Hol találkozhatok vele?

Az előbb említett rendezvények mellett a Gólyatábori Roadshow alkalmával találkozhattok a HÖOK Sportprogrammal. Minden évben ellátogatunk a legtöbb egyetem gólyatáborába, ahol aznap sport eseményekkel, játékokkal és mindenféle interaktív kikapcsolódással várunk Titeket.

 

 

külhoniként Magyarországon


Romániában, Szerbiában, Ukrajnában vagy Szlovákiában érettségizem/érettségiztem. Milyen módon folytathatom a tanulmányaimat Magyarországon? 

A határon túl élő magyar fiatalokra ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint itthoni társaikra, így leadhatod a jelentkezésedet bármelyik magyarországi egyetemre, főiskolára és tanulhatsz Magyarországon teljes idős képzésben (akár államilag támogatott formában is, lásd alább).

Amennyiben csak egy vagy két félévre jönnél Magyarországra, tanulmányozd a nemzetközi mobilitási programokat (főleg az Erasmus programot) és egyéb részképzési lehetőségeket. (erről írunk még alább). 


Hogyan tudok költségtérítés nélkül tanulni a magyarországi felsőoktatásban? 

Amennyiben magyar állampolgársággal rendelkezel, az állampolgárságod jogán jelentkezhetsz támogatott (azaz állami ösztöndíjas) képzésre a magyarországi egyetemeken, főiskolákon.

Azonban csak akkor jelentkezhet bárki támogatott képzésre, ha a választott szakot valóban meghirdették ebben a formában is (hiába tehát a jogosultság, ha a képzést csak önköltséges formában hirdetik meg). 

A támogatott képzésben való részvételednek további feltétele, hogy el kell érned az állami ösztöndíjas képzés meghatározott ponthatárát (ezeket keresd a felvi.hu oldalon, a ponthatárok címszó alatt).

 

Nem vagyok magyar (kettős) állampolgár...most mit tegyek?
Nem előírás a magyar (vagyis kettős) állampolgárság, de ha nem magyar állampolgárként jelentkezel támogatott képzésre, akkor az Európai Gazdasági Térséghez (EU-hoz tartozó tagállam) tartozó ország állampolgárának kell lenned.

Természetesen, ha szerb vagy ukrán határon túli magyar vagy, akkor is jelentkezhetsz állami ösztöndíjas képzésre, ennek azonban feltétele, hogy jelentkezéskor nyilatkozz a határon túli magyar nemzetiségedről.

 

Minden dokumentumom román/szerb/ukrán/szlovák nyelvű, így is tudok jelentkezni?

Ha idegen nyelvű dokumentumokkal rendelkezel, akkor a jelentkezéshez csatolnod kell az okirat magyar nyelvű fordítását is. Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha hitelesítési záradékkal látja el az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu), egy külképviseleti szerv vagy egy közjegyző.

A kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál, amelyben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség a fordításra, viszont ha olyan dokumentum-másolatot nyújtasz be, amelyet idegen nyelven állítottak ki, akkor csatolnod kell a benyújtott okirat vagy okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását. Ez alól kivétel az angol, német vagy francia nyelvű dokumentum, ezeket nem szükséges fordítani.

Fontos, hogy be kell küldeni annak az iratnak a másolatát is, amelyről a fordítás készült! Sokan követik el azt a hibát, hogy csak a fordítást küldik be, ami ebben a formában nem elegendő. Azaz, ha például idegen nyelven kiállított érettségi bizonyítványod van, akkor erről két dokumentumot kell beküldened: a bizonyítvány-másolatot ÉS a bizonyítvány fordításának másolatát is.

 

Külhoni középiskolában végeztem, így hogyan tudom rögzíteni az eredményeimet az E-felvételi rendszerben?

Amennyiben külföldi rendszerű iskolában végeztél, nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi vizsgaeredményeidet feltüntetned. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálásának szempontjai is. Ehelyett a megfelelő dokumentummásolatok (érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány összes év végi eredményeket tartalmazó oldala) kell a jelentkezésedhez (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentumbenyújtási határidőig) csatolni.

 

Már egy külhoni főiskola/egyetem hallgatója vagyok, de szívesen tanulnék Magyarországon. Hogyan lehetséges ez?

Egyrészt erre is remek lehetőség az Erasmus (lásd.: “külföldi lehetőségek” fejezet), továbbá ezen felül számos magyarországi felsőoktatási intézmény örömmel várja a Makovecz-program ösztöndíjas hallgatóit, akik óralátogatás vagy kutatás céljából érkeznek.

A Makovecz-program keretén belül vendéghallgatói jogviszony jön létre, mely feljogosít téged az ideiglenes diákigazolvány igénylésére (amivel kedvezményesen vehető igénybe például a közlekedés), valamint például a könyvtárak ingyenes használatára.

Ezen felül az egyetemek a szabad helyek függvényében kollégiumi férőhelyet biztosítanak a programban részt vevő hallgatóknak térítési díj ellenében.

A részletekért keresd az adott felsőoktatási intézmény honlapját!


Külhoni hallgatóként milyen extra lehetőségeim vannak?

A külhoni magyar fiatalok magyarországi felsőoktatási tanulmányainak támogatásában nagy hagyományokra tekint vissza a  Márton Áron Szakkollégium. Bár hivatalosan az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működik, az ELTE Márton Áron Kollégium (MÁK) egy országos hálózat budapesti, debreceni, pécsi és szegedi kollégiumi egységek révén. Elsősorban a külhoni magyar hallgatók lakhatásában nyújt segítséget („kollégisták”), de a külhoni magyar hallgatók szakmai képzésének irányítását is végzi („szakkollégisták“).

 

Tartok tőle, hogy ha Magyarországon tanulok tovább, akkor rengeteg ügyintézésre lesz szükség…

A sikeres felvételt követő beiratkozás a legfontosabb adminisztratív lépés. Erről tájékozódj a megfelelő időben és körültekintően az intézményi/kari felületeken. Jelentős többlet feladatokkal egyáltalán nem kell számolnod, de különösen figyelj az alábbiakra:

igényelned kell tartózkodási engedélyt, ha ezzel a dokumentummal nem rendelkező külföldi (nem EGT) állampolgárságú hallgató vagy.  A beiratkozást követően kérelmezz a Tanulmányi Hivatalban ideiglenes jogviszony-igazolást, mellyel kezdeményezheted a tartózkodási engedély kiváltását az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon (http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu). 
igényelned kell adóazonosító jelet és lakossági folyószámlát: ahhoz,  hogy a hallgatói juttatásokhoz (pl. ösztöndíj, szociális juttatások) hozzáférj, rendelkezned kell adóazonosító jellel és magyarországi bankszámlaszámmal. Az adóazonosító jel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (https://nav.gov.hu/) kérelmezhető. Lakossági folyószámla (bankszámlaszám) bármely magyarországi bankban igényelhető. 
Az EGT tagállamok állampolgárai a beiratkozáson az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is bemutathatják TAJ kártya címén. Amennyiben azonban szükséged van TAJ számra, tájékozódj az egyetem Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodájának honlapján.

 

Az alapképzésemet külhoni felsőoktatási intézményben végeztem, de a tanulmányaimat Magyarországon szeretném folytatni. Ez hogyan lehetséges?

Semmi akadálya nincs annak, hogy jelentkezz bármely magyarországi mesterképzési szakra! Mivel az alapképzésedet külföldi intézményben végezted, szükség lesz az okleveled elismertetésére. Az elismertetési eljárás főszabály szerint az oklevelek elismeréséért felelős hatóság hatáskörébe tartozik, (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ) és az az oktatási intézmény végzi, amelyben a tanulmányaidat folytatni szeretnéd. Szóval ezzel neked nincs külön teendőd!

 

Ha valami nem világos, kérdésem van, akkor kihez fordulhatok?

Olvass el minden rendelkezésre álló információt a felvi.hu oldalon vagy az Oktatási Hivatal honlapján, ha pedig így sem kaptál kielégítő választ a kérdésedre, akkor keresd bizalommal az intézményi Hallgatói Önkormányzatot (HÖK-öt).