Emelkednek a szociális ösztöndíjak szeptembertől

Megállapodásban rögzítette Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke, hogy 2018. szeptember 1-től 40%-kal emelkednek a rászorultsági ösztöndíjak.

 

A HÖOK 2017. július 5-én mutatta be Jövőkép Programját (továbbiakban: Program), melynek keretein belül a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói megfogalmazták helyzetértékelésüket és jobbító észrevételeiket a magyar felsőoktatás több területét érintően.

A Programról az EMMI egyeztetést kezdett a HÖOK-kal, melybe minden kapcsolódó kormányzati érintettség meghívást kapott.

Az EMMI és a HÖOK az elmúlt időszakban folytatott tárgyalások során közösen jelölte ki azokat a területeket, ahol kiemelten fontos a mielőbbi beavatkozás. Az első lépések között az EMMI vállalja a rászorultsági ösztöndíjak átalakítását, azok emelését 2018. szeptember 1-től. Az emelés mértéke: 40%.

 

Továbbá a megállapodással a felek rögzítették azokat a kiemelt ügyeket, melyek alapján az EMMI előterjesztést készít a Kormánynak.

 

A megállapodás alapján az EMMI vállalta, hogy a Program egyeztetése során megfogalmazott problémákról, azok lehetséges megoldásairól Jelentést terjeszt elő Magyarország Kormánya számára, melyben kijelöli azokat a feladatokat ahol beavatkozásra van szükség. A Minisztérium a Jelentés elfogadásától számított egy éven belül felülvizsgálja a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiát és kiegészíti az elfogadott jelentésben szereplő megoldási javaslatokkal, intézkedésekkel.

 

„A magyar fiataloknak és a hallgatói önkormányzatoknak van jövőképe, erről tárgyaltunk hosszú hónapokon keresztül.” - fogalmazta meg Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. „A megállapodás egyik leglényegesebb pontja, hogy 40%-kal emeljük a szociális alapon adható ösztöndíjakat. Ezen kívül számos olyan terület van, ahol kijelöltük, közösen fogunk dönteni: például a Budapesti Diákváros létrehozását együtt tervezzük, hiszen szükség van kollégiumi férőhelyekre. Az egyéb kedvezményrendszerek finomítása is ebben a keretben zajlik. Bízom benne, hogy a hallgatók látják, komolyan vesszük a javaslataikat, és ennek a megállapodásnak az alapján tovább fogunk tudni lépni.” - zárta gondolatait a miniszter.

 

 

Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke elmondta: „Közvetlenül mintegy 20-30 ezer fiatal életére lehet hatással a juttatások emelése. A szociális ösztöndíjat a legrászorultabb hallgatók kapják. Nekik a szeptember 1-től 40%-kal megemelt összeg még nagyobb segítség abban, hogy tanulmányaikat a felsőoktatási rendszerben megkezdhessék, illetve az anyagi források miatti lemorzsolódásuk csökkenjen.”

 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a családbarát felsőoktatás feltételeinek kialakítását emelte ki beszédében, a kormány ebben az évben különös figyelmet fordít erre a területre.

 

Az EMMI a Jövőkép Programról szóló Jelentés alapján előterjeszti:

  • a teljesítmény alapú ösztöndíjrendszer átalakítását;
  • a kollégiumok finanszírozásának és szabályozásának rendezését;
  • a szakkollégiumok szabályozási környezetének és támogatási rendszerének fejlesztését;
  • a családbarát felsőoktatás feltételeinek kialakítását;
  • az intézményeknek az oktatás minőségének biztosítására, az oktatói munka hallgatói véleményezésére vonatkozó gyakorlatainak fejlesztését;
  • a képzési és kimeneti követelményekről szóló miniszteri rendelet rendszeres felülvizsgálati lehetőségének biztosítását.

 

A megállapodás rögzíti azokat a kiemelt ügyeket is, melyek már a tárgyalások ideje alatt megtörténtek:

  • bevonja a HÖOK-ot az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégia átfogó felülvizsgálatába és a Budapesti Diákváros beruházás előkészítésébe;
  • az Országos Tudományos Diákköri Tanács rendelkezésre álló forrásait bővíti, működését stabilizálja, a források felhasználását rendezi;
  • támogatja a központi koordinációval működtetett országos Stipendium Hungaricum Mentorhálózat létrehozását a felsőoktatási intézmények ezirányú tevékenységének támogatása érdekében az ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező hallgatók számára;
  • felülvizsgálja a miniszter határozatával megállapított, az éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelmény (41 szak) rendszerének felülvizsgálatát és a már a 2018. évi felvételi ponthatárok tekintetében eszközölt módosítást.