Fizetős egyetemi felvételi pontok helyett mérhető teljesítmény

A megváltozott felvételi rendszer a korábbiaknál lényegesen nagyobb szabadságot ad az intézményeknek, mely remek lehetőség arra, hogy a diákokat ne csak osztályzatok alapján értékeljék. Azonban az idei felvételi során több esetben is megjelentek olyan többletpontok, melyek a hallgatók teljesítménye helyett pl. fizetős képzésen való részvételét, vagy szülei korábbi egyetemi jogviszonyát jutalmazzák.

A világ sokkal összetettebb annál, hogy a felvételizők teljesítményét pusztán középiskolás osztályzatok és százalékok alapján határozzák meg, ugyanakkor a HÖOK fontosnak tartja, hogy az intézményi szabadság és a területi sajátosságok mentén létrejövő pontszámok mögött is a fiatalok tehetsége és szorgalma álljon. Ennek kapcsán a HÖOK Közgyűlése az alábbi állásfoglalást fogadta el:

 

1.  A HÖOK támogatja és szorgalmazza, hogy az intézmények törekedjenek a mérhető teljesítményhez köthető jogcímek létrehozásában, amennyiben azok meghatározott fokozatossághoz kötöttek.


2.  A HÖOK támogatja az önkéntes, tudományos, sporthoz kötődő és kulturális tevékenységet jutalmazó jogcímeket.


3.  A HÖOK azzal a feltétellel támogatja a területi szempontokat figyelembe vevő, valamint az intézményi identitáshoz kötődő jogcímeket, amennyiben a különböző jogcímek összpontszáma nem éri el a sikeres emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára, vagy tudományos, sport vagy művészeti versenyen elért helyezésre járó pontszámot. 


4.  Az egy jogcímmel megszerezhető maximális intézményi pontszám (vagyis 100 pont) esetében amennyiben egy jogcímmel megszerezhető a maximális intézményi pontszám, a HÖOK csak az országos vagy nemzetközi szinten elismert teljesítménnyel megszerzett eredményekért, valamint több nyelvvizsgáért és több emelt szintű érettségiért járó jogcímeket támogatja.


5.  A HÖOK az intézményi kétoldalú megállapodás eredményeként megszerezhető jogcímeket kizárólag ingyenesen és mérhető teljesítési kötelezettséggel járó tevékenység esetében támogatja.


6.  A HÖOK nem támogatja a tanulmányokkal összefüggő programokon részvételt önmagában jutalmazó jogcímeket.


7.  A HÖOK ellenzi az ellentételezéshez kötött jogcímeket, vagyis, az olyan intézményi pontokat, amelyeknek közvetlen pénzügyi vonatkozása van. 


A HÖOK kiáll továbbá a fiatalok nyelvtudásának fontossága mellett, így elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megszerzett nyelvtudás a jövőben is jelentős többlet pontot érjen valamennyi intézmény esetén.