MAB akkreditáció a HÖOK képviselőivel

#MAB

Ötévente megfordul a MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) szerepe: míg ez a szervezet akkreditálja a felsőoktatási intézményeket, karokat, programokat, addig a múlt héten lezajlott a MAB európai akkreditációja is.

A akkreditálásáért az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) felel, mely nemzetközi szakértők segítségével, értékelés révén szerez bizonyosságot arról, hogy megfelel-e a MAB az ENQA tagsági követelményeinek, egyben a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek. Emlékezetes, hogy a MAB-ba néhány évig a hallgatói képviselet nem delegálhatott tagot, amely jogát a HÖOK pont egy korábbi ENQA-értékelésnek is köszönhetően kapta vissza.

A csütörtöki nap folyamán a HÖOK képviselői is találkozón vettek részt az ENQA látogató bizottsága előtt, ahol is az intézményi akkreditációkban betöltött hallgatói szerepvállalásról, a hallgatói képviselők minőségbiztosítási képzéseiről, valamint a hallgatói képviselet MAB-ban betöltött szerepéről is szó esett. A HÖOK delegációját dr. Vámosi Péter elnökhelyettes, a MAB Plénumának tagja, Garbai Ádám kabinetfőnök, Németh Gergő és Kaizinger Tamás Töhötöm elnökségi tagok alkották, akik már több alkalommal is részt vettek a MAB Látogató Bizottságainak munkájában is.

A látogatást követően dr. Vámosi Péter elmondta, hogy a MAB intézményi látogatásai során is célként kitűzött támogató hozzállást  tapasztalták a meghallgatás során az ENQA szakértői részéről. Reméli, hogy a sikeres akkreditációt követően a MAB még magasabb színvonalon, a hallgatói szempontokra továbbra is figyelemmel tudja majd végezni szerteágazó feladatait, a jövőben is az ENQA teljes jogú tagjaként.