MEGALAKUL A BÖLCSÉSZ HALLGATÓK SZÖVETSÉGE

 

Az elmúlt években folyamatos támadás érte a bölcsész- és társadalomtudományterületen oktatott szakokat, megkérdőjelezve társadalmi és gazdasági hasznosságukat. Ez, arra késztetett bennünket, hogy egy országos, szakmai szövetséget hozzunk létre Bölcsész Hallgatók Szövetsége néven.

 

Bár a felsőoktatási reformok a műszaki- és természettudományos képzések fejlesztését tűzték ki célul - a humán szakokat a magas ponthatárok, a lejárató kampányok, és a csekély számú állami ösztöndíjas helyek ellenére, a felvételizők továbbra is nagy számban választják. Fontos kiemelni, hogy a végzettek körében több, mint kétharmados a foglalkoztatottság, hiszen a nyelvtudás, a kritikai gondolkodás, a kommunikációs készségek mind-mind olyan kompetenciák, melyek egyre fontosabb szempontként merülnek fel a kiválasztásnál.

 

A negatív tendenciák megállítása érdekében e hallgatói bázis egységes érdekképviseleti fórumaként kívánunk fellépni, a HÖOK keretein belül. Kiemelt területként kívánunk foglalkozni a tudományos életpályájával, az ösztöndíjak helyzetével, a tehetséggondozás támogatásával, valamint a tanárképzéssel.

 

Küldetésünknek tekintjük e kérdéskörök feltérképezését, az érintettek közötti párbeszéd mélyítését. Határozottan kérjük a HÖOK elnökségét, hogy sürgesse meg az évek óta halogatott beavatkozások végrehajtását.

 

 

Czirbik Dávid, DE BTK HÖK elnök

 

Horváth Mihály ELTE BTK HÖK elnök

 

Jancsó András PPKE BTK HÖK elnök

 

Kovács Péter PTE BTK HÖK elnök.