Megalakult az új Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

#EMMI #MAB

Megtartotta alakuló ülését az új összetételű Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB). A kinevezési okmányokat Balog Zoltán miniszter adta át.

A 20 tagú testület elnöke ismét Csépe Valéria, a tudományos akadémia korábbi főtitkára lett. A hallgatókat Vámosi Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyettese, a Semmelweis Egyetem hallgatója képviseli a testületben.

A MAB legfontosabb feladata a felsőoktatási törvény alapján a felsőoktatásban folyó képzések és a felsőoktatási intézményi működés minőségének ellenőrzése, egyúttal értékelése. A bizottság akkreditálja a felsőoktatási intézményeket és egyes képzéseiket, továbbá szakértői véleményt ad az egyetemi tanári pályázatokról is.

A kinevezések átadását követően Balog Zoltán miniszter elmondta: A legfontosabb, hogy a MAB biztosítsa a felsőoktatás színvonalát a saját eszközeivel, azzal a minőségbiztosítási tevékenységgel, amit végez. Képes legyen a konkrét intézmények szűken vett érdekeitől adott esetben eltekinteni, és rögzíteni, hogy az ország és a nemzet szempontjából milyen lépésekre van szükség, valamint ezeket a saját eszközeivel támogatni is tudja.

Vámosi Péter az ülésen hangsúlyozta, hallgatói szempontból is kiemelt jelentőségű a MAB tevékenysége, hiszen a HÖOK egyik legfontosabb célja, hogy minden hallgató minőségi képzést kapjon. Ennek fontos aspektusa az egyetemek és főiskolák működése, az ott tanító egyetemi tanári kar felkészültsége, valamint az egyes képzések tanterveinek tartalma is. Mindezek minőségének biztosításához és a MAB tevékenységének fejlesztéséhez kérte az ágazati irányítás támogatását, valamint a többi bizottsági tag partnerségét a következő MAB-ciklusra.

 

Fotó: Bartos Gyula/EMMI