MIK konferencia elnökválasztással

Veres Mártont, a HÖOK Külhoni Program vezetőjét választották meg a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökének a hétvégén, Párkányban megtartott közgyűlésen.

Az elnöki pályázatában Veres kijelentette, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, a jövőt közösen kell kialakítani: hagyományokra, megújulásra, következetességre és a lendületességre kell építeni.

Veres Márton a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Külhoni Program vezetője. Közel három esztendővel ezelőtt kezdte meg a munkáját a program vezetőjeként azt a célt kitűzve, hogy egy egységes, a nemzetet egészében képviselő hallgatói együttműködést hozzon létre. Elmondta, a cél teljesült, az álom valóra vált.


A szervezetnek érteni kell az új generációkat, ötvözni kell a hagyományt és a modernitást – szól a pályázat. Cél, hogy a következő évek során megteremtődjön minden olyan szükséges feltétel, melynek mentén a Magyar Ifjúsági Konferencia méltó módon válhat a Magyar Állandó Értekezlet ifjúsági fórumává.


Az új elnök első lépésként egy, a szervezet működését segítő menedzsment kíván létrehozni, melynek feladata segíteni a mindennapi munkavégzést, operativizálni a  különböző tevékenységeket. A belső, majd a külső kommunikáció építését és erősítését látja még elsődleges feladatnak, melyhez kell egy kommunikációs csapat.
A történelmi egyházak delegálásával létrejöhetne egy MIK Lelkészi szolgálat, mely feladata lehetne többek között megteremteni a folyamatos kommunikációt a MIK és az egyházak között.

A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett életre hívva.

 
A képzési rendszer átalakítására is javaslatot tett veres Márton, hogy a régiók és tagszervezetek igénye alapján speciális, célzott képzéséket szervezzenek a rendelkezésre álló erőforrások terhére. További szakmai együttműködésekben is gondolkozik az új elnök, ennek kialakításában gondol Veres a FUEN-re, a KJI-re, KKI-re, az RSZ-re, az MNKH-ra, az NPKI-re vagy az NSKI-ra.

A MIK két alelnöke Bognár Ádám (Felvidék, Diákhálózat) és Fancsali Barna (Erdély, MIT) lett.

Megbízatásuk 2 évre, 2020-ig szól.

Bognár Ádám, Illés Boglárka helyettes államtitkár, Veres Márton, Fancsali Barna