Új elnökségi tagot választott a HÖOK Közgyűlése

„Élen kell járnunk abban, hogy a hallgatók számára biztosított ösztöndíjak és a kollégiumfejlesztés területe átlátható és közérthető legyen” - hangsúlyozta Jánosik Zsuzsanna, akit a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közgyűlésén diákjólétért felelős elnökségi tagnak választottak. A HÖOK legfőbb döntéshozó szervének ülésén több mint 150 egyetemi HÖK vezető képviselte hallgatóit az országos ügyekben.

A HÖOK évente négyszer hív össze közgyűlést, ahol az Elnökség, valamint az intézményi hallgatói önkormányzati elnökök és képviselők a hallgatókat érintő legfontosabb aktualitásokról tájékoztatják egymást, és hoznak döntéseket a hallgatói mozgalom országos irányáról. Az egész hétvégés döntéshozatali fórum minden alkalommal egy-egy tagönkormányzat szervezésében valósul meg, mely feladatot a 2020-as esztendő első alkalmával a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata vállalta.

A rendezvényen az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a hallgatói önkormányzatnak kiemelkedő szerepe van a felsőoktatás és a magyar értelmiség jövőjének alakításában. Dr. Horváth Zita az eddig közösen elért célokon túl olyan jövőbeli feladatok ismertetésére is kitért, melyek alapján a magyar felsőoktatás magasabb színvonalú szolgáltatásokkal még vonzóbb lesz a hallgatók körében - ebben a HÖOK továbbra is segítséget fog nyújtani.

A közgyűlés összesen 17 napirendi pontot tárgyalt, melyek közül a legfontosabbak alább olvashatók.

Murai László, HÖOK-elnök többek között beszámolt a HÖOK 30 év 30 projekt sikeréről, amellyel elnöksége a hallgatók és a hallgatói önkormányzatok számára igyezekett értéket teremteni. Szó esett például a HÖOK 30 emlékkötetről és konferenciáról, az Alumni hálózattal és az intézményi képviselőkkel való szoros együttműködésről, valamint a kommunikációs szakterületű képviselőket összefogó HÖOK Akadémiáról is.

Kovács Péter elnökhelyettes az európai kreditrendszer hazai alkalmazásával kapcsolatban megfogalmazott Kreditjelentést mutatta be a közgyűlésnek, mely érdekképviseleti javaslatként a felsőoktatás revíziójába kiválóan beilleszthető. A jelentés szól a tanunlmányi mobilitásról, a tanulmányi ösztöndíjak és a szakmai gyakorlat rendszeréről, az átsorolásról, a 0 kredites tárgyak kérdéséről, valamint az egyéni tanulási folyamat erősítéséről. „Hiszek abban, hogy ha a Kreditjelentésben foglaltaknak csak egy része is megvalósul, a magyar felsőoktatás még élhetőbb, mindenki számára nyitottabb, európaibb tud lenni”- jelentette ki Kovács Péter, aki a HÖOK nemzetközi minőségbiztosítási projektjéről is szólt. Példanélküli szintlépésnek és más, jövőbeli együttműködések tekintetében mintaadónak nevezte.

A HÖOK30 projekt egyik pontjaként Budapesten, a HÖOK szervezésében kerül megrendezésre az ESU (Európai Hallgatói Önkormányzat) 79. közgyűlése 2020. november 16-22. között. Kosztrihán Dávid külügyi elnökségi tag szerint a szervezés jogának elnyerését, a közgyűlés támogatását a szövetségeseink segítségén túl a HÖOK irányában meglévő általános bizalom segítette.

A HÖOK programvezetői is felszólaltak az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről tájékoztatva a közgyűlést: Kaizinger Tamás Töhötöm a HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat, Menyhárt Barbara a HÖOK Külhoni Program, Boronkay Takáts Réka a HÖOK Mentorprogram, Jancsó András pedig a HÖOK Tehetségmentor program tevékenységét foglalta össze.

A HÖOK Szakmai Szövetségek is beszámoltak az aktualitásokról: Glázer Bálint a Bölcsész Hallgatók Szövetsége, Horváth Luca a Természettudományos Hallgatók Szövetsége, Balogh Barbara pedig az Agrárhallgatók Szövetsége nevében kapott szót.

Az Országos Diákparlament 2020-as tájékoztatóját Ázbej Theodor tartotta meg a közgyűlésen. A képviselő megerősítette, hogy továbbra is elkötelezettek az oktatási ügyeket érintő jövőbeli közös gondolkozás mellett.

A közgyűlésen sor került a HÖOK Alapszabályának módosítására is: kettévált az Egyházi Intézmények Országos Régiója, valamint a Magán Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója. A felsőoktatási intézmények struktúraváltásával kapcsolatban Jancsó András elnökségi tag arra helyezte hangsúlyt, hogy a hallgatók jogának csorbulását el kell kerülni. A HÖOK Nftv. módosító javaslatát a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A HÖOK elnökhelyettesének szavaztak bizalmat a közgyűlést megelőző választmányi ülésen, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság hallgatói delegáltjaként képviselje a hallgatók érdekeit az eljárásokban.  Munkájához sok sikert kívánunk!

Köszönjük Hassmann Bálint eddigi elnökségi munkáját, Jánosik Zsuzsanna új elnökségi tagunknak pedig sikerekben gazdag érdekképviseleti tevékenységet kívánunk a diákjólét területén!

 

 

Fecser Zsuzsanna