Újabb 16 ezer hallgató pályázhat ÚNKP-ösztöndíjakra

#kutatás #pályázat #támogatás #tehetséggondozás #ÚNKP #ösztöndíj #NÁFIOR

Fontos változás, hogy idén már a nem állami intézmények hallgatói is kaphatnak ÚNKP-ösztöndíjat. A #Jövőkép Programban több észrevételt is megfogalmazott a HÖOK az Új Nemzeti Kiválóság Program kapcsán, ilyen volt a pályázati jogosultak köre is. A többi kérdés mellett az idei kiírás most ebben előrelépést tartalmaz: 2018-ban bővült a pályázók köre két intézménnyel.

Jancsó András, a HÖOK Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiójának elnöke kifejtette, hogy a régió intézményei számára nagyon fontos a változás. Ezzel egy olyan indokolatlannak tűnő hátrányos megkülönböztetés szűnik meg fokozatosan, mely azokat a hallgatókat sújtotta, akik - bár egyházi vagy alapítvány fenntartású intézményben tanulnak - államilag támogatott képzési formában nyertek felvételt.

A #Jövőkép egyeztetések között természetesen a nem állami intézmények hallgatói önkormányzatai számára is legfontosabb a szociális ösztöndíjak emelése volt, de számos más kérdéssel is tudtunk foglalkozni. Így fogalmaztuk meg azt a célkitűzést is, hogy a mi hallgatótársaink is pályázhassanak az Új Nemzeti Kiválósági Programban, mostanra pedig sikerült elérnünk a pályázók körének bővítését.” – fogalmazott a régióelnök.

 

Mint megírtuk, április elején megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati felhívásai. A program keretében a hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók  50.000 - 300.000 forint/hó támogatásban részesülhetnek.
A program alapvető célja, hogy támogassa a tudományos életpálya iránt érdeklő kiváló hallgatókat. 

 

A jogosultak körének szélesítése az idei évben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és a Károli Gáspár Református Egyetemet érinti. A #Jövőkép programnak köszönhetően így közel 16.000 új hallgató számára adott a lehetőség, hogy akár havi 300.000 forintos ösztöndíjas támogatással folytassa kutató munkáját.

A jövőbeni célokat illetően a régió elnöke kiemelte, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program kiterjesztésre folytatódjon, és jogosulttá váljon valamennyi nem állami felsőoktatási intézmény is.