Kapcsolattal való elégedettség és felnőtt kötődési stílusok

Te elégedett vagy a mostani kapcsolatoddal? Volt már, hogy elégedettebb voltál, vagy éppen kevésbé elégítette ki az igényeidet a kapcsolat? A kapcsolattal való elégedettségünk az életünk során és egy kapcsolaton belül is változik természetes módon. Ebben a cikkben ennek a jelenségnek járunk egy kicsit utána. Mitől (is) függ az, hogy mennyire vagyunk éppen megelégedve a kapcsolatunkkal?

Az észlelt közelség egy fontos faktora a kapcsolattal való elégedettségnek (Niemeyer, 2013). Ez a partnerek közti pszichológiai távolságot jelenti, nem a fizikai távolságot. Aki volt már távkapcsolatban pontosan tudja, érzi mit is jelent ez. Országok, kontinensek választhatnak el két embert, mégis érezhetik úgy, hogy a másiktól közelebb senki nem áll hozzájuk. De ennek az ellentéte is előfordulhat, mikor egy ágy két felén látszólag "átívelhetetlen szakadék" választja el a kapcsolat két tagját. 

A közelség viszont nem feltétlenül jelenti mindkét félnek a párkapcsolattal való elégedettséget. Vannak, akiknek több pszichológiai térre van szükségük a kapcsolaton belül és vannak, akiknek kevesebbre. De mi határozza ezt meg? Többek között a kötődési stílus, illetve az, hogy a kapcsolat melyik fejlődési fázisban van éppen. 

Itt olvashattok pár tippet az elégedettség erősítésére, fenntartására.


Kapcsolattal való elégedettség az életút során

Természetes, hogy életünk során nem egyforma mértékben vagyunk elégedettek a párkapcsolatunkkal. Ez többek között az életkorunktól is függ.

A kapcsolattal való elégedettségen azt értjük, hogy a kapcsolat résztvevője pozitív érzésekkel és attitűddel, viszonyulással fordul partnere felé és azt érzi vele kapcsolatban, hogy kielégíti az igényeit a romantikus partnerkapcsolat minden területén. Ez általában a kapcsolatok kezdeti fázisára jellemző igazán, amíg nem száll fel az a bizonyos rózsaszín köd, és szépen lassan el nem kezdjük érzékelni a párunk nem annyira tökéletes oldalát. Ezen azonban minden kapcsolat túl megy és jó részük sikerrel át is vészeli ezt. Az elégedettség és a kapcsolat fejlődése közötti összefüggésről picivel lejjebb még olvashattok. Először nézzük, hogy alakul ez az életkorral és a kapcsolat hosszával összefüggésben.

Egy 2021-es metaanalízis a kapcsolattal való elégedettséget vizsgálta az életút során. A metaanalízisek lényege, hogy sok hasonló kutatást és eredményeit igyekszik összevetni, és kiemeli a közös tendenciákat, hasonló mutatókat, illetve rámutat a bizonytalan, sokfelé tartó, ellentétes elemekre. Az említett kutatásban összesen 165 kapcsolattal való elégedettség kutatásának eredményeit hasonlítottak össze. A 165 vizsgálatból összesen több mint 165 000 személy adatait, válaszait tudták összesíteni. 

Az így kapott eredmények igazán érdekesek. 20 és 40 év között a kapcsolattal való elégedettség folyamatosan csökken, majd 40 éves kor környékén (a kapuzárási pánik körül) eléri a legalacsonyabb pontot. Ezt követően 65 éves korig viszont folyamatosan növekszik és a késői felnőttkorban éri el csúcsát. Az életkor tekintetében tehát általánosságban véve elmondható, hogy a kapcsolattal való elégedettség mértéke egy U alakú görbével jellemezhető (Bühler, Krauss és Orth, 2021).

Kapcsolattal való elégedettség a kapcsolat során

Amikor két ember kapcsolatba kerül, a kapcsolatuk aszerint is változik, hogy mennyi ideje vannak kapcsolatban, milyen közös tapasztalatokat szereztek együtt. Ahogy egyre több mindent él át együtt két ember, illetve egyre mélyebben és több oldalát ismeri meg a másiknak úgy változik a kapcsolat is. Mint ahogy az ember, a párkapcsolat is változik, gazdagodik, fejlődik ahogy idősebb lesz.

A romantikus párkapcsolatokra is jellemző egy fejlődési folyamat, ami alapján azt mondhatjuk, hogy a kapcsolatok 6 szakaszon mennek keresztül. Ezek a következők:

  • párrá válás folyamata
  • szimbiotikus szakasz
  • differenciálódás szakasza
  • gyakorlás szakasza
  • újraközeledés szakasza
  • érett párkapcsolat

A szakaszok jellegzetességeiről, lélektani folyamatairól itt olvashattok többet.

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az első két szakaszban magasabb (a rózsaszín köd időszakában), majd a 3. és 4. szakaszban jeééemző a  párkapcsolattal való elégedettség csökkenése. Ezt követően az 5.-6. szakaszokban újra növekvő a partnerek elégedettsége a kapcsolattal. Ez azonban azért lehet kissé félrevezető, mert ez nem egy folyamatos, egy ütemben zajló, egyirányú fejlődés. Vannak időszakok, amikor gyorsabb, van, amikor lassabb fejlődés tapasztalható. Egyes szakaszok kimaradhatnak vagy visszatérhetnek.

A már említett metaanalízis eredményei szerint a kapcsolat hosszát tekintve az első 10 évben csökkenő tendenciát mutat a kapcsolattal való elégedettség, majd a második évtizedben ellentétes, növekvő elégedettség jellemzi a kapcsolatokat, később kismértékű csökkenés. A legnagyobb mértékű csökkenés a kapcsolattal való elégedettségben a fiatal felnőttkorban és a kapcsolat első éveiben történik (Bühler, Krauss és Orth, 2021).

Azt azonban mindenképpen ki kell emelni, hogy a kutatások adataiban megnyilvánuló csökkenés és növekedés csak a vizsgált párok 10-30%-át jellemzi, a többséget csak kismértékű változás, illetve stabilitás jellemzi a kapcsolat folyamán. 

Valahol természetes is, hogy változik az elégedettségünk egymással szemben.

Míg tart a kezdeti fázis, ahol tökéletesnek látjuk egymást, egyértelmű, hogy nagyon elégedetté tesz minket a kapcsolat, minden téren. Ezt azonban a realitás megszakítja, hiszen nem létezik tökéletes ember vagy tökéletes kapcsolat sem, ami az elégedettség csökkenését eredményezi. 

De ha ilyenkor nem veszünk észre olyan dolgokat a másikban, ami miatt véget érne a kapcsolat, akkor más dolgok okoznak elégedettséget a kapcsolatban. Nem a tökéletesség, hanem az, hogy a hibák ellenére is, nekem ő a legjobb és nekem ő a legtökéletesebb. Hogy együtt tudunk a nehézségekkel megküzdeni és egymásért hajtani. A kapcsolat erőssége, egymás ismerete és a közös múlt és jövő is nagy elégedettséget, boldogságot tud okozni. 


Kötődési stílusok

Bizonyára sokan olvastatok vagy hallottatok már a kötődési stílusokról. Ezt leggyakrabban a gyerekek elsődleges gondozójához (általában az anyához) való viszonyának tükrében kutatják, illetve emlegetik. A méltán híres kutatók, John Bowlby és Mary Ainsworth úttörő kutatásai alapján 4 féle fő kötődési stílust tudunk gyermekkorban elkülöníteni: a biztonságos, a szorongó-elkerülő, a szorongó-ellenálló és a rendezetlen (az első három fő kategóriába nem besorolható) kötődési stílusokat. Utolsót később elárasztott-megszállott kategóriaként azonosították bizonyos elméletalkotók.

Bár a felnőttkori kötődési stílusra egyértelműen nagy hatással van a gyermekkori kötődési stílus, nem szabad azt feltételezni, hogy ez egyértelműen ugyanolyan lesz egy felnőtt, romantikus párkapcsolatban is.

A szociális háló bővülésével a baráti kapcsolatok megjelenése és milyensége már nagy változásokat hozhat a gyermekkorra jellemző kötődési stílusra, mely a különböző partner- és társas kapcsolatok hatására tovább alakulhat. Sőt, a különböző személyekkel, különböző kötődési stílust alakíthatunk ki (Jantek és Vargha, 2016). 


Kötődési stílusok és párkapcsolati elégedettség

Minden kötődési stílusra jellemző egyfajta lélektani távolság, amit preferál a kapcsolataiban. Minél jobban közelít ez a kívánt távolság az észlelt távolsághoz, annál kevésbé szorongó a kapcsolatban a személy, annál nagyobb a kapcsolattal való elégedettsége. A biztonságosan kötődők és az elárasztott-megszállott kategóriába tartozó személyek a kisebb távolságot preferálják, míg a szorongó-elkerülő és a szorongó-ellenálló stílusú személyek a nagyobb pszichológiai távolságot részesítik előnyben a kapcsolataikban. Így előfordulhat össze nem illés a partnerek között eltérő közelséget kedvelő kötődési stílusok miatt. 

Természetesen ezeken a tényezőkön kívül még számos faktor is befolyásolja a párkapcsolati elégedettséget, így csak ezek alapján nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Azonban érdemes lehet átgondolni, hogy mennyire vagyunk elégedettek a jelenlegi kapcsolatunkkal, és mi lehet ennek az elégedettségnek vagy elégedetlenségnek az oka. 

Ha szeretnétek pár gondolatot olvasni a szerelemről, azt itt megtehetitek.


A cikket Nagy Éva pszichológia mesterszakos hallgató készítette, a Pszichodiák Alapítvány szerkesztőségi csapatának tagja.

Évi bejegyzései a Pszichodiákon itt érhetőek el.

 


Források

Bühler, J. L., Krauss, S., Orth, U. (2021). Development of Relationship Satisfaction Across the Life Span: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 147 (10), 1012–1053.


Jantek, Gy, Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei – kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 71 (3), 447-470.


Niemeyer, H. (2013). An Interdisciplinary Approach to Romantic Relationships in Postmodern Society. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82, 282-287.

 

Ha úgy érzed segítségre vagy szükséged, vagy egyszerűen csak kiírnád magadból a dolgokat, ne habozz, írj nekünk a Nyisd meg! aloldalra!