Az Európai Unió története

Az európai parlamenti választásokon való tudatos részvétel érdekében elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az Európai Unió működésével és a szavazás folyamatával. Ezért a következő hetekben áttekintjük a legfontosabb információkat az EU-ról, hogy felkészülten élhessünk demokratikus jogainkkal.

Az Európai Unió elődje az 1950-es években született meg, amikor hat európai ország - Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország - összefogott az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozásában. Az ESZAK célja az volt, hogy olyan gazdasági és politikai struktúrát teremtsen, amely megakadályozza az újabb háborúk kirobbanását azáltal, hogy a szén- és acéltermelés irányítását közös kezelésbe helyezte.

Az ESZAK sikere után 1957-ben létrejött az Európai Gazdasági Közösség (EGK), valamint az Euratom, amelyek tovább mélyítették az európai integrációt és gazdasági együttműködést. Az EGK úttörőként járt el a közös piac megteremtésében, lehetővé téve a szabad áramlást a termékek, szolgáltatások és személyek számára.

Az EU mai formáját az 1993-ban aláírt Maastrichti Szerződés hozta létre, amely a korábbi közösségeket - az EGK-t, az Euratomot és az ESZAK-ot - egyesítette. Ezzel megszületett az Európai Unió, amely széles körű hatáskörrel rendelkezik az egységes belső piac fenntartására, valamint a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az oktatás és kultúra terén is.

Az EU azóta is folyamatosan fejlődik és bővül. Több hullámban csatlakoztak hozzá új tagállamok, kiterjesztve az európai integrációt Közép- és Kelet-Európára, valamint a Földközi-tenger keleti partvidékére is. Az euró bevezetése, valamint a Lisszaboni Szerződés aláírása további lépéseket jelentettek az európai egység és stabilitás felé.

Az EU története tele van fejlődéssel, kihívásokkal és sikerekkel. A tudatosság és felkészültség az európai parlamenti választásokon résztvevők számára kulcsfontosságú, hogy demokratikus jogainkkal tisztában lévén, aktívan részt vehessünk az Európai Unió jövőjének alakításában.