Célkitűzések az európai felsőoktatásért

Az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) miniszteri konferenciája Párizsban, 2018. május 23–25. között rendezték meg annak érdekében, hogy a résztvevő delegációk megvitassák a bolognai folyamat jövőjét, valamint az EFT stratégiáját a soron következő évekre.

Magyarország képviseletében Keszei Ernő professzor, a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke, Dubéczi Zoltán, az MRK főtitkára, valamint Kaizinger Tamás Töhötöm, a HÖOK külügyi elnökségi tagja vettek részt a konferencián. A delegációhoz csatlakozott Károlyi György, Magyarország párizsi nagykövete is.

A konferencián a bolognai folyamatról szóló fórumon az EFT 48 tagállamán kívül részt vettek azok az országok is, melyek nem tagjai az EFT-nek, hogy a párbeszéd minél szélesebb körű legyen. Ez a kibővített tanácskozás – a Bologna Politikai Fórum – egyúttal az EFT és az azon kívüli országok felsőoktatási együttműködését, kapcsolattartását segíti elő.

A 48 tagország delegációján kívül jelen voltak a felsőoktatás legfontosabb szervezetei is, így képviseltette magát az Európai Hallgatói Szövetség, az Európai Egyetemek Szövetsége, az Európa Tanács, az Európai Bizottság, valamint egyes felsőoktatási intézmények képviselői is. A szervezetek legfontosabb célkitűzései a hallgatói és az akadémiai dolgozók mobilitásának növelése, az európai kreditátviteli rendszer, valamint a felsőoktatás minőségbiztosításának megerősítése volt.

A konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy a tagországok delegációi bilaterális egyeztetéseket folytassanak egymással. A magyar és a lengyel delegáció között folytatott beszélgetés során a lengyel képviselők üdvözölték a hazánkban újonnan felállított Innovációs és Technológiai Minisztériumot, mely alá a felsőoktatás egyes egységei is betagozódnak, hiszen Lengyelországban már régóta jól működő példaként szolgál a minisztérium struktúrája. A lengyel minisztérium képviselője kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a most alakuló magyar minisztériummal.