Szorosabb együttműködés a nemzetközileg is aktív diákszervezetekkel

Első alkalommal találkoztak a Nemzetközi Hallgatói Kerekasztal keretei között a felsőoktatásban nemzetközi hallgatókkal és mobilitással foglalkozó szervezetek.

A HÖOK irodájában tartott kerekasztalon jelen voltak az AEGEE, AIESEC, ELSA, ESN, HÖOK, NIT szervezetek képviselői, valamint a magyar ENSZ Ifjúsági Küldött is. Az első egyeztetésen azokat a kapcsolódási pontokat keresték a szervezetek, amelyekben közös célkitűzéseket, programokat alkothatnak meg a jövőben.

Az ülést követően Kaizinger Tamás Töhötöm, a HÖOK külügyi elnökségi tagja elmondta, hogy informális keretek között korábban is folyamatos volt az együttműködés az összegyűlő szervezetek között, de számos új lehetőséget rejt magában a most strukturáltan is elinduló közös gondolkodás és munka. Az első ülésen célként tűzték ki, hogy az EFOTT Civil Terén egy közös, összehangolt koncepció szerint jelenjen meg a nemzetközi terület. E mellett az egyes szervezetekkel kapcsolatba kerülő hallgatók személyes adatainak védelmével, és a hallgatói aktivitással kapcsolatos kérdések kerülnek elő a következő kerekasztal alkalmával.

A képviselők megállapodtak, hogy havonta egyszer összeül a kerekasztal, hogy így biztosítsák a folyamatos kapcsolattartást.