Pedagógusaink tisztelete és megbecsültsége közös érdekünk

“Nincs ország, ahol több lenne a tehetség, mint éppen magyar földön, de egyúttal nincs
ország, ahol a tehetség nehezebben tudna teljes kifejlődéshez jutni, mint éppen
miközöttünk. Az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi, magyarok
gyököt igyekszünk belőlük vonni.”
/Klebelsberg Kuno/

A HÖOK Közgyűlése 2022. október 8-i döntésének mentén a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája az alábbi nyilatkozatot teszi a pedagógus hivatás jövőjével
kapcsolatban:


Pedagógusok nélkül nincs jövő - és ez nem világnézeti kérdés.

A pedagógus szakra jelentkező és felvételt nyerő hallgatótársaink száma évről-évre
csökken. Míg 2016-ban a jelentkezők száma 20.286, a felvettek száma 10.167 volt, 2022-ben
már csak 11.977 és 6453 főt jelent ugyanez a két kategória. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 6 év
során felére csökkent azon fiatalok száma, akik tanárként szerettek volna továbbtanulni,
és azoké is, akik valóban elkezdték a pedagógusképzést.


A fenti számokból világosan látszik, hogy az elmúlt időszak köznevelést érintő folyamatai és
döntéshozói irányai nem támogatják azt a világos nemzetstratégiai célt, hogy a pedagógus
pálya népszerű és vonzó karrier lehessen a tehetséges fiataljaink számára.


Ehhez arra lenne szükség, hogy pedagógusaink nem csak szakmailag, de egzisztenciálisan is
megbecsült tagjai lehessenek társadalmunknak. Ezt a célt pedig megfelelő politikai döntések
nélkül nagyon nehéz lesz elérni.


A magyar egyetemisták országos szintű képviseletét ellátó szervezeteként szolidaritásunkat
fejezzük ki a pedagógusok és a diákok mellett. Hallgatóként lelkiismereti kérdés kiállnunk
értük. Egyetemistaként átérezzük azoknak a középiskolás diákoknak a csalódottságát és
félelmeit, akik a jelenlegi helyzetben úgy érzik, a tanáraikkal kapcsolatban született
méltánytalan intézményes döntések csökkentik a tanuláshoz való jogukat. Tanár szakos
hallgatótársaink védelmében pedig azt kérjük a döntéshozóktól, hogy igyekezzenek
megszüntetni a tanári hivatás körül kialakult káros politikai-társadalmi légkört, és
kezdjünk el közösen dolgozni egy olyan Magyarországért, ahol tiszteletreméltó és
megbecsült döntés lesz a tanári hivatást választani.


Szomorú dolog egyetemistaként azt tapasztalnunk: jelenleg nem ebbe az irányba tartunk.