Második alkalommal ülésezett a nemzetközi kerekasztal

Az egyeztetések elsődleges célja, hogy a részt vevő szervezetek között megtaláljuk azokat az együttműködési pontokat, melyek mentén egymás munkáját segítve, közös platformot alkotva működhetnek együtt a jövőben.

A HÖOK szervezte kerekasztalon jelen voltak az AEGEE, ELSA, ESN, IDSA és a HÖOK képviselői, valamint új szereplőként a BEST és IAESTE is.

Az ülésen a GDPR-ról, az EFOTT Civil Tér közös megjelenésről, közös pályázati lehetőségekről és hallgatói aktivitás növeléséről is szó esett.

Adatvédelem, GDPR

2018. május 25-től kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét, amely minden szervezetet érint, hiszen ezek a szervezetek személyes adatokat kezelnek. Abban egyetértettek az egyeztetésen, hogy a változásra érdemes felkészülni, a megfelelő szabályzatokat megalkotni, aktualizálni. Az ELSA jóvoltából egy adatvédelmi szabályzat mintát is kaptak a részvevők, mely mind a GDPR-nak mind a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények megfelel.
Az egy hónap múlva esedékes, soron következő ülésen még foglalkoznak a témával.

EFOTT Civil Tér közös megjelenés

Az ELSA, IDSA és az ENSZ Ifjúsági küldötti program egy közös, nemzetközi szakmai programmal pályázik kiállítóként a fesztiválra, akikhez több szervezet is csatlakozik.

Közös pályázati lehetőségek, forrásteremtés

Körüljárták azon pályázatokat, melyeket illetően voltak pozitív vagy negatív szervezeti tapasztalatok, valamint említést tettek az FOI és a HÖK által nyújtott diákszervezeti támogatásokat illetően is. A pályázatok tekintetében a NEA pályázatokról, érintőlegesen V4 és Erasmus pályázatokról esett szó.

Hallgatói aktivitás növelése

A téma fontosságát is jelzi, hogy a hallgatói aktivitás csökkenésének problématérképét is felállították. Azonban átfogó megoldási javaslatot a problémára egyelőre nem sikerült megalkotni, a jövőben szintén foglalkoznak még a témával.

Az első egyeztető ülésről itt írtunk.