Minden, amit az ÚNKP-ról tudni szeretnél

Megjelentek a 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai, és mi most elmondjuk a részleteket.

Mi a program célja?

A tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.


Hogyan ösztönöznek?

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek.


Mennyi az összeg?

A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50.000–300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.


És még? :)

A fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak.


Milyen az  ösztöndíj formája?

Havi szintű anyagi támogatás, melyet a pályázatban megadott bankszámlára utal a fogadó felsőoktatási intézmény. A támogatás szabadon felhasználható, azzal nem kell külön elszámolni.. Fontos az is, hogy ez adómentes bevétel.


Mire lehet felhasználni a támogatást?

A kiírás értelmében szabadon felhasználható.


Hány féle pályázat van?

A 2018/2019-es tanévre vonatkozóan 5 kiírás jelenik meg, melyből 2 új.


Részletesebben?


Csak akkor pályázhatok, ha már hallgató vagyok?

Nem. Végzős középiskolások is pályázhatnak, ha szeptemberben kezdődő képzésre jelentkeznek, legyen szó akár alapképzésről akár osztatlan mesterképzésről. Ennek feltételeit megtalálod a vonatkozó kiírásban.  


Milyen területeken lehet pályázni?

Gyakorlatilag bármely tudományterületen pályázhatsz. A részletes felsorolást a pályázati felhívás 3. számú melléklete foglalja össze, amit itt tudsz letölteni.


Mennyi ösztöndíjas lehet?

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.


Meddig lehet pályázni?

A pályázatokat (a “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz kivételével, melynek határideje 2018. június 1.) 2018. április 10.-2018. május 10. között lehet benyújtani.


Hol lehet elérni az adatlapokat, felhívásokat?

A pályázatokat saját felsőoktatási intézményetekben tudjátok benyújtani. Az intézményi kiírásokat, adatlapokat és mellékleteket keressétek egyetemetek, főiskolátok honlapján!


Milyen adatlapok szükségesek a pályázathoz?

Többek között:

  • Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,  
  • a tanulmányi eredményről szóló igazolás hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
  • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
  • nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns),
  • felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns).


Mik a pályázatok elbírálásának szempontjai?

A legfontosabbak az előző két félév tanulmányi átlaga, a korábbi tudományos eredmények, a nyelvtudás, valamint maga a kutatási terv is. Részletes bontás a kiírások 17. pontjában olvasható.


Mikor lesz eredmény?

A támogatói döntés meghozatalának dátuma 2018. július 18., a pályázókat 2018. július 27-ig értesítik.


A te intézményedben lehet pályázni?

A támogatott, 21 résztvevő iskola listáját itt éritek el.


Kit kereshetsz a pályázattal kapcsolatban?

A kiírók összegyűjtötték az elérhetőségeket intézményi szintre lebontva. Ezen a linken meg is találod a te kontaktodat.

A teljes kiírás a mellékletekkel együtt az alábbi linken tölthető le: www.kormany.hu