Szívügyünk a tehetséggondozás!

Immár sokéves hagyománynak számít, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is aktívan részt vesz a magyar tudományos tehetséggondozás zászlóshajójának számító Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) díjazásában.

Unus pro Omnibus – Egy mindenkiért a neve annak a különdíjnak, melyet 2015-ben a HÖOK elnökségének a kezdeményezésére a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány hozott létre. A díj célja, hogy az aktuális OTDK-n, felsőoktatási témában pályamunkát benyújtó hallgatókat motiválja kutatásuk folytatására. A díjak ünnepélyes átadására, 2022. január 13-án, a 22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Kiállítás állófogadásán került sor, a pesti Vigadó dísztermében. A díjakat Murai László, a HÖOK elnöke, valamint Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az OTDT elnöke adta át.

A 2021 tavaszán megrendezett 35. OTDK tizenhat szekciójára összesen harminchárom, felsőoktatási problémát vizsgáló pályamunkát nyújtottak be a tudomány iránt elkötelezett hallgatótársaink. Ez a szám önmagában erős érv azon állítás mellett, hogy a tudományos kutatói életpályájuk elején álló fiatalok gondolataiban előkelő helyen szerepel a felsőoktatás jobbítására való törekvés. A számok mögé tekintve láthatjuk, hogy a benyújtott pályamunkák számos tudományterületen születtek. Természetesen a legtöbb felsőoktatási témájú dolgozat a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban született, azonban készültek pályamunkák a Közgazdaságtudományi, a Humántudományi, a Társadalomtudományi, az Orvos- és Egészségtudományi, a Testnevelés- és Sporttudományi, a Művészeti és Művészettudományi, de még a Had- és Rendészettudományi Szekcióban is. A benyújtott dolgozatok mögött álló kutatások motivációját a legtöbb esetben a 2020 óta tartó koronavírus-járvány következtében, a felsőoktatásban is bevezetett digitális munkarend vizsgálata, fejlesztési lehetőségei adta. A harminchárom pályamunka közül a bírálóbizottság tíz dolgozat megvizsgálását követően hirdette ki díj három helyezettjét.

Az Unus pro Omnibus díj első helyezettje a 2021-2022-es évben Merkei Dóra lett, A felsőoktatás minőségének értékelése című pályamunkájával. Dóra, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi kar hallgatója Vezetés és szervezés szakon. A 35. OTDK-n pályamunkáját a Közgazdaságtudományi Szekció, Marketing – ügyfél-elégedettség tagozatában adta elő Tanulmányai mellett 2018-2020 között a BME GTK Hallgatói képviseletének elnöke, 2020 decembere óta a BME Egyetemi Hallgatói Képviseletének alelnöke. A díjazott dolgozatban, a felsőoktatási minőségmenedzsment fogalmára vonatkozó szakirodalmi és szabályozó dokumentumok vizsgálata mellett, a kutatás során elvégzett interjús és fókuszcsoportos kutatás eredményei is bemutatásra kerültek. Külön öröm, hogy a felsőoktatási minőségbiztosítás témaköre tudományos kontextusban megjelent az OTDK-n, hiszen a HÖOK évek óta kiemelt projektként kezeli a hazai és nemzetközi felsőoktatási minőségbiztosítási feladatokban való részvételt.

A második helyezett Csalódi Róbert, a Pannon Egyetem PhD hallgatója lett. Egyetemi hallgatók lemorzsolódásának vizsgálata asszociációs algoritmusokból visszavezetett túlélés-elemzéssel című dolgozatát a Műszaki Tudományi Szekció, Alkalmazott számítástechnika tagozatán adta elő. A felsőoktatási lemorzsolódás vizsgálatának folyamatos aktualitását bizonyítja, hogy a 2020-ban az Unus pro Omnibus díj első helyezett dolgozata a tanárszakos hallgatók eltünésének témájában született. Róbert – 2018-ban végzett gépészmérnöki alapképzésen, majd 2020-ban mechatronikai mérnök mesterdiplomát szerzett. A kutatási területe az adat- és folyamatbányászathoz kapcsolódik. Ezen belül vizsgálja, hogy a túléléselemzés miként integrálható gépi tanulási módszerekkel, valamint hogyan alkalmazható műszaki és üzleti folyamatok fejlesztésére.

A harmadik helyezettnek járó díjat idén Szücs Patrícia Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója vette át A tanuláselemzés módszereinek feltárása és gyakorlati megvalósítása blended learning környezetben a felsőoktatásban című pályamunkájáért. A blended learning, mint digitális oktatásszervezési módszertan vizsgálata részletes adatokat biztosít a HÖOK által is megvizsgált magyarországi távoktatás elemzésében.

A szakmai elismerés mellett a díj – a HÖOK a hallgatókért alapítvány felajánlása alapján – pénzjutalommal is jár. Az első helyezettet 100.000 Forint, a másodikat 75.000 Forint, a harmadik díjazottat pedig 50.000 Forint illeti meg. Mindemellett a Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnökének felajánlása nyomán a díjazott kutatók publikálási lehetőséggel élhetnek az YZ című ifjúságkutatási folyóiratában.

Dallman Kristóf