közlemény - az állami számvevőszék jelentéséről a hallgatói önkormányzatok tekintetében

A HÖOK (www.hook.hu) hírportál képviselői részt szerettek volna venni az állami számvevőszék sajtótájékoztatóján, hogy betekintést kaphassanak a Jelentésről, valamint hogy arról tájékoztatást tudjanak adni a hallgatói önkormányzatoknak, és adott esetben a sajtó képviselőinek kérdéseire is választ tudjanak adni. Erre nem volt lehetőségünk, mert nem engedtek be minket! Ezért ezúton tájékoztatjuk Önöket az ÁSZ honlapján elérhető Jelentésről kialakított első véleményünkről. A 117 oldalas jelentésből 100 oldalt csak az egyetemek vezetőinek észrevételei tesznek ki, a teljes jelentés megismerése folyamatban van.

 

HÖOK: Nem tartjuk megalapozottnak az Állami Számvevőszék megállapításait és következtetéseit a hallgatói önkormányzatokról szóló Jelentés kapcsán.

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöksége határozottan visszautasítja az Állami Számvevőszék „Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzéséről a hallgatói önkormányzatok tekintetében” című jelentésében foglaltakat. A jelentés megállapításai állaspontunk szerint tévesen, illetve nem kellőképpen megalapozottan von le olyan következtetéseket, mintha 2013. január 1. és 2016. december 31. között valamennyi vizsgált felsőoktatási intézmény szabálytalanul működött volna. Úgy gondoljuk, hogy a Jelentés tartalmát jelentősen befolyásolták súlyos módszertani hibák, az adatközlés módja, valamint a törvény félreértelmezése is.

 A vizsgálat eredménye lesújtó képet fest a teljes magyarországi felsőoktatás – ide értve a rektorok és kancellárok – működéséről, a felsőoktatási intézmények belső kontrollrendszeréről, illetve a felsőoktatási intézmények vezetéséről, ezáltal pedig a teljes ágazati irányításól is. A vizsgálat eredményének következményei azonban ennél is súlyosabbak. Amennyiben ugyanis elfogadnánk, hogy valamennyi állami felsőoktatási intézményben illegitim módon kerültek volna felállításra a hallgatói önkormányzati testületek a vizsgált időszakban, és ennek ellenére gyakorolták volna az őket megillető törvényben rögzített jogaikat, úgy akár 2013 és 2016 között valamennyi intézményben hozott döntés illegitim, hiszen valamennyi szenátusi döntés jogszerűsége is megkérdőjelezhető volna.

Érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon a teljes magyar felsőoktatással vannak-e problémák vagy az Állami Számvevőszék ellenőrzésével (annak módszertanával). Lesújtó látni, hogy az Állami Számvevőszék úgy tesz közzé megállapításokat, hogy meg sem kísérli alátámasztani a következtetéseit.

 Nehéz is lenne alátámasztani ezt, a tények és a több mint 100 oldalnyi intézményi - szinte kizárólag elutasító - észrevételek figyelembe vételét mellőző, konkrétumokat még csak nagyvonalakban sem tartalmazó jelentést.

 

Néhány további észrevétel:

1. Az Állami Számvevőszék jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, mivel  az általa megállapított szabálytalanságokat nem támasztja alá.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjának, miszerint az ellenőrzések eredményeinek, a megállapításoknak alátámasztottnak, a következtetéseknek okszerűnek és megalapozottnak kell lenniük. A Jelentésben egyetlen megállapítás sem került alátámasztásra, indokolásra, így nem világos, hogy az ÁSz szerint mi nem megfelelő az ellenőrzött szerv kialakított gyakorlatában, de az sem, hogy milyen kritérium alapján tekintette volna megfelelőnek a választásokkal kapcsolatos gyakorlatot.

 

2. Az állami számvevőszék nem veszi figyelembe, vagy nem akarja figyelembe venni a nemzeti felsőoktatási törvényben leírtakat.

 A nemzeti felsőoktatási törvény szerint egy hallgatói önkormányzat alapszabályának módosításához a szenátusi jóváhagyást megadottnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőig nem nyilatkozik róla. Az Állami Számvevőszék a Jelentésben a szenátusi jóváhagyás hiányára hivatkozva például érvénytelennek minősít egy olyan alapszabályt is, amelyről a bíróság jogerős döntésében mondta ki, hogy a fenti törvényi rendelkezés alapján automatikusan megadottnak kell tekinteni a szenátusi jóváhagyást, így az érvényes.

 

A Jelentésről további részletes visszajelzést fogunk adni a nyilvánosság számára a teljes Jelentés alapos áttekintését követően.