Közlemény - az állami számvevőszék válaszáról

 

A HÖOK visszautasítja az Állami Számvevőszék vádját, mely szerint a HÖOK félre kívánja vezetni a közvéleményt. Éppen ellenkezőleg, korrektül próbáljuk tájékoztatni azokat is, akikhez csak az ÁSZ sajtóközleménye jutna el, mert a teljes 119 oldalas jelentést nem áll módjukban elolvasni.


Az ÁSZ úgy fogalmazott a közleményében, hogy az intézmények "gyakorlatilag elismerték az ÁSZ által feltárt a szabálytalanságokat". Közleményünk végén idézzük - meglátásunk szerint lényegi pontjait - az intézmények válaszainak, és azokban látni lehet, hogy mennyire is “ismerték el”.


A HÖOK jogszabály szerint a hallgatók országos képviseletét látja el, ezt pedig csak akkor végezheti hatékonyan, ha tagjait, az egyes hallgatói önkormányzatokat is képviseli. Az átlátható működés valóban közérdek, ebben egyetértés van köztünk, de a  HÖOK nem hagyhatja, hogy a tagönkormányzatait ellehetetlenítsék, jogtalanul támadják, így kiállunk mellettük, ahogy egyaránt kiállunk a teljes magyar felsőoktatás mellett.


A vizsgálat tárgyát képező hallgatói önkormányzatok (amelyek a felsőoktatási intézmények részét képezik, de a Jelentés önálló ellenőrzött szervezetként is nevesíti őket) az ÁSZ-törvényben foglaltak ellenére sem kapták meg korábban észrevételezésre annak tervezetét, így reagálni is csak ezúton volt lehetőség.


A reakcióra lehetőséget csak a rektorok kaptak, azonban az ő válaszaikat úgy minősíteni, hogy "gyakorlatilag elismerték az ÁSZ által feltárt a szabálytalanságokat" erős túlzásnak tartjuk.


Arra jobb ki sem térni, hogy az ÁSZ felhívta az intézmények figyelmét, hogy azon intézmények esetében, amelyek nem reagálnak, fel fogja függeszteni az állami támogatást (ahogy azt a nem reagáló 8 intézmény esetén meg is tette), majd az ennek hatására adott bármilyen tartalmú választ "gyakorlatilag elismerésként" értelmezi.


A számvevőszék azt írja, hogy a HÖOK-kal nincs vitája. A rektorokkal és kancellárokkal azonban, úgy tűnik, hogy valóban vitában áll, így a fentiek szemléltetésére álljon itt a válogatás az intézményi vezetők válaszainak szerintünk legfontosabb pontjaiból, amelyek az ÁSZ szerint “elismerik” a szabálytalanságokat:

 

Budapest Gazdasági Egyetem - Jelentés 21. oldala /Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor; Dr. Dietz Ferenc, kancellár/
“Álláspontunk szerint az Állami Számvevőszék által előkészítendő intézkedések kezdeményezése újragondolást igényel, mivel a fentiekben megfogalmazott egyes kritériumok, feltételek nem állnak fenn, illetve nem kerültek egyértelmű igazolásra.”

Debreceni Egyetem - Jelentés 32. oldala /Dr. Szilvássy Zoltán, rektor/
“A jelentésben feltárt megállapítással nem értünk egyet, azzal kapcsolatban észrevételt teszünk.”

Dunaújvárosi Egyetem - Jelentés 42. oldala /Dr. habil András István, rektor; Kiss Ádám Sándor, kancellár/
“Összefoglalva, a jelentéstervezet meglátásunk szerint, több a Dunaújvárosi Főiskola/Egyetem vonatkozásában nem helytálló következtetést is tartalmaz. Kérem, szíveskedjék ezért a tervezet 17. oldalán szereplő felsorolásokból a DUE említését törölni.”

Eötvös Loránd Tudományegyetem - Jelentés 47. oldala /Prof. Dr. Borhy László, akadémikus rektor; Dr. Scheuer Gyula, kancellár/
“Vitatjuk a jelentéstervezet azon megállapítását, miszerint az ELTE-n a HÖK működése nem volt szabályszerű.”

Eszterházy Károly Egyetem - Jelentés 52. oldala /Dr. Liptai Kálmán, rektor/
“A Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) intézményünkben saját szabályozása szerint a vezetőket közvetett módon választja a Küldöttgyűlése által. Az erre vonatkozó dokumentumokat az ellenőrzési időszakban meg is küldtük a számvevőszék részére. Itt minden esetben  teljesült a 25%, hiszen a Küldöttgyűlés 50%-os részvételi arány fölött határozatképes.”

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Jelentés 63. oldala /Dr. Vigh Andrea, rektor; Szentgyörgyvölgyi László Zoltán, kancellár/
“Mindezen indokok alapján a részletes ellenőrzés lefolytatása nélkül nem tartjuk elfogadhatónak az LFZE-re vonatkoztatva azon általánosító megállapításokat, hogy a hallgatói önkormányzat működése, forrásfelhasználása, gazdálkodása nem volt szabályszerű, nem volt biztosított a közpénzekkel történő átlátható, szabályszerű gazdálkodás.”

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Jelentés 71. oldal /Prof. Dr. Patyi András, rektor/
“...megállapítható, hogy a kari hallgatói önkormányzati választásokon részt vett az adott kar teljes idejű képzésén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak több mint a 25%-a.”

Nyíregyházi Egyetem - Jelentés 76. oldal /Dr. Kvancz József, kancellár/
“Mivel az ellenőrzés a jelentés tervezetében konkrétan, tényekkel megalapozott megállapítást nem tett, így annak törlését kérem a végleges jelentésből, különös tekintettel arra, hogy a Nyíregyházi Egyetem valamennyi eseti választása a hivatkozott jogszabályi feltételeknek megfelelt.”

Óbudai Egyetem - Jelentés 79. oldala /Prof. Dr. Réger Mihály, rektor; Varga Csaba, kancellárhelyettes/
“...azonban az Óbudai Egyetem által megküldött adatszolgáltatás alapján ez a megállapítás nem alátámasztott, ezért figyelembe véve az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 24.§ (1) bekezdés d) pontjában előírtakat, miszerint az ellenőrzés eredményeinek, a megállapításnak alátámasztottnak, a következtetéseinek okszerűnek és megalapozottnak kell lenniük, kérem szíveskedjenek az Óbudai Egyetemre vonatkozó megállapítást törölni.”

Pécsi Tudományegyetem - Jelentés 88. /Dr. Miseta Attila, rektor/
“Kérjük a megállapítás pontosítását azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem vonatkozásában milyen információkból, dokumentumokból vagy azok hiányából volt megállapítható, hogy a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóknak legalább 25%-a nem vett részt a vizsgált időszakban a hallgatói önkormányzati választásokon.”

Széchenyi István Egyetem - Jelentés 101. oldala /Dr. Földesi Péter, rektor/
“A fentiekre hivatkozva kérem a megállapítás egyetemünkre vonatkozó módosítását oly módon, hogy a beküldött és általunk is ellenőrzött számadatokon alapulva minősítsék a hallgatói önkormányzati választást eredményesnek, ezáltal megalakulását szabályszerűnek.[...]Kérem, hogy a megállapítást módosítsák úgy, hogy az egyetem rendelkezett a hallgatói önkormányzat által elfogadott és a szenátus által jóváhagyott alapszabállyal."

Szegedi Tudományegyetem - Jelentés 106. oldala /Dr. Rovó László, rektor; Dr. Fendler Judit, kancellár/
“A jelentéstervezetben az SZTE vonatkozásában tett megállapításokat vitatjuk. Dokumentumokkal igazoljuk, hogy egyetemünkön mindenkor, így a vizsgált időszakban is, az Nftv.-ben előírtaknak megfelelően kerültek lefolytatásra a hallgatói önkormányzati választások.”

Szent István Egyetem - Jelentés 111. oldala /Dr. Tőzsér János, rektor/
"Álláspontom szerint az Állami Számvevőszék tévesen jutott a fenti következtetésre, ugyanis az ellenőrzött időszakban valamennyi Kar hallgatói önkormányzata rendelkezett a Szenátus által jóváhagyott alapszabállyal és minden kar esetében részt vettek a választásokon a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók a jogszabály által elvárt mennyiségben."